var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » NAGRODY DLA WIELKIEGO PYTANIA W OPOLU I RZESZOWIE!
 

NAGRODY DLA WIELKIEGO PYTANIA W OPOLU I RZESZOWIE!

W maju zaprezentowaliśmy spektakl „Wielkie pytanie” w reż. Marcina Jarnuszkiewicza na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek, organizowanym przez Opolski Teatr Lalki i Aktora oraz na Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada”, którego organizatorem jest Teatr Maska w Rzeszowie.

Na obu zdobyliśmy nagrody!

Na XXVIII OFTL w Opolu Łukasz Batko otrzymał II nagrodę za role w spektaklu, natomiast na Maskaradzie Tajny Juror nagrodził cały nasz zespół aktorski. Spektakl otrzymał także nagrodę specjalną jury festiwalu Maskarada za ocalenie i pielęgnowanie metafizyki, sacrum, duchowości i osobnego wymiaru czasu w spektaklach Marcina Jarnuszkiewicza.

 

 


newsletter