BLIŻEJ TEATRU

Bliżej Teatru

cykl zajęć edukacyjnych w ramach Karnetu Stałego Widza

Teatr PINOKIO w Łodzi kontynuuje program edukacyjny skierowany bezpośrednio do  uczniów przedszkoli i szkół podstawowych oraz do wszystkich zainteresowanych i pragnących bliżej poznać praktykę teatralną. Program stanowi ciekawe i znaczące uzupełnienie edukacji na poziomie szkolnym, a także dostarcza unikalnej wiedzy z zakresu edukacji kulturalnej. Celem projektu jest poznanie tajemnic i praktyk teatralnych oraz kontakt z aktorami i specjalistami Teatru Pinokio.

W ramach Karnetu Stałego Widza deklarowany jest przez grupę szkolną udział w  3 lub 5 spektaklach  z repertuaru Teatru Pinokio oraz w lekcjach z cyklu tematycznego: I lub II.

Warianty oferty
Wariant A (3 wizyty w teatrze) – 3 spektakle z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi

– 3 lekcje z propozycji 1-4 cyklu I lub II

– na zakończenie cyklu uczniowie otrzymują dyplomy, a nauczyciele podziękowanie

Wariant B (5 wizyt w teatrze) – 5 spektakli z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi

– wszystkie lekcje cyklu I lub II z lekcją 5- tą w formie warsztatów przeprowadzanych w szkole lub teatrze

– na zakończenie cyklu uczniowie otrzymują dyplomy,
a nauczyciele podziękowanie oraz zaproszenie do udziału w warsztatach dla nauczycieli „Spójrz pod innym katem”

Czas trwania lekcji dostosowany jest do wieku uczniów. Zajęcia prowadzą aktorzy i specjaliści Teatru Pinokio. Lekcje w ramach Karnetu Stałego Widza nie łączą się z dopłatami do biletu.

Program

I cykl

  1. Abecadło teatru.
  2. Teatr od kuchni.
  3. Cuda w teatrze.
  4. Życie rzeczy – techniki animacyjne.
  5. Warsztat oddychającego papieru – zajęcia w szkole lub teatrze tylko dla grup realizujących karnet w ilości 5 spotkań.

 

II cykl

  1. Języki teatru.
  2. Scenografia teatralna.
  3. Warsztat kostiumograficzny.
  4. Opowiadanie historii.
  5. Improwizacja – zajęcia w szkole lub teatrze tylko dla grup realizujących karnet w ilości 5 spotkań.

Więcej informacji:

tel. 042 636 66 90, 042 636 13 41

e- mail: rezerwacje@teatrpinokio.pl


newsletter