var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » Konferencja Włącz teatr w swojej szkole!
 

Konferencja Włącz teatr w swojej szkole!

Zapraszamy serdecznie Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów szkolnych na konferencję

„Włącz teatr w swojej szkole”

prezentującą efekty współpracy 25 nauczycieli II etapu edukacyjnego, trzech pedagogów teatru, trzech aktorów oraz pedagoga twórczości – dążących do wypracowania nowego modelu integracji teatru i szkoły. Motywowani przekonaniem, że wywiedzione z teatru metody oraz tematy mogą stanowić wsparcie dla szkoły nie tylko w realizowaniu, ale i osiąganiu w pracy z uczniem celów dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, wypracowaliśmy działania, które ujęte w przygotowanej publikacji, mogą stanowić dla Państwa gotowy narzędziownik.

Konferencja rozpocznie się w Teatrze Pinokio w Łodzi (ul. Kopernika 16) – 7 grudnia 2016 r. o g. 15:30 prezentacją etiudy „Stolik dla dwóch osób” w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Następnie pedagog twórczości, pedagodzy teatru, aktorzy i specjaliści Teatru Pinokio w Łodzi oraz nauczyciele biorący udział w projekcie „Włącz teatr” zaproszą uczestników konferencji w podróż po tematach i metodach pracy warsztatowej wywiedzionych z obejrzanej wspólnie etiudy. Podróż będzie miała formę gry terenowej po Teatrze wypełnionej mini-warsztatami, dyskusjami i prezentacjami przykładów współpracy teatru i szkoły.

Każdemu z uczestników zapewniamy:

– obejrzenie etiudy „Stolik dla dwóch osób”

– udział w mini-warsztatach, realizujących wypracowane w naszym eksperymencie modele działań

– egzemplarz przygotowanej publikacji pt. „Bagaż doświadczeń” w postaci mapy myśli do spektakli Teatru Pinokio w Łodzi oraz przykładów gotowych ćwiczeń warsztatowych

– udział w dyskusji na temat nowego modelu współpracy teatru i szkoły

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres weronika@teatrpinokio.pl do dnia 21.11.2016r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja jest podsumowaniem projektu „Włącz teatr” – finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.

formularz-zgloszeniowy-konferencja

 

 

Partnerami projektu są:

stosto1 sto2 sto3

newsletter