Włącz teatr! – projekt dla nauczycieli

Włącz teatr! i skompletuj swój bagaż doświadczeń

– zaproszenie do udziału w projekcie –

Teatr Pinokio serdecznie zaprasza do bezpłatnego* udziału w projekcie Włącz teatr! nauczycieli oraz wychowawców klas licealnych z województwa łódzkiego, którzy:

Teatr Pinokio serdecznie zaprasza do bezpłatnego* udziału w projekcie Włącz teatr! nauczycieli oraz wychowawców młodzieży w wieku 13+ z województwa łódzkiego, którzy:

– chcą potraktować spektakl teatralny jako punkt wyjścia do partnerskiej, otwierającej dyskusji ze swoimi podopiecznymi – wspierającej nie tylko edukację kulturalną, ale także umiejętność krytycznego myślenia każdej ze stron;

– wierzą lub chcieliby uwierzyć, że o sztuce można i należy rozmawiać w odniesieniu do codziennych, osobistych doświadczeń i kontekstów – bez sztywnego klucza interpretacyjnego;

– pragną poszerzyć swoje pedagogiczno-twórcze kompetencje – aby w przyszłości swobodnie współuczestniczyć z uczniami w teatralnych podróżach.

W ramach projektu oferujemy:

spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników wraz z teatralnym warsztatem integracyjnym prowadzonym przez aktorów Teatru Pinokio w Łodzi;

4 niedzielne spotkania, z których każde obejmuje:

a) oglądanie rejestracji wybranego spektaklu Teatru Pinokio w Łodzi (Gdzie jest Lailonia?, Kapitan Nemo. 20.000 mil podmorskiej żeglugi, Bruno Schulz. Historia występnej wyobraźni, Don Kichot),

b) dyskusję i tematyczny warsztat pedagogiczno-twórczy prowadzony przez opiekuna merytorycznego,

c) spotkanie z artystą-ekspertem, poszerzające kontekst przedstawienia o zagadnienia z wybranej dziedziny (filozofia, adaptacja wątków literackich, scenografia, muzyka);

5 spotkań z opiekunami merytorycznymi – w podziale na trzyosobowe podgrupy, w komfortowych warunkach macierzystych placówek uczestników projektu; spotkania obejmują:

a) wypracowywanie materiałów dydaktycznych do warsztatu problemowego – mających swoje odbicie w publikacji „Bagaż doświadczeń” (3 spotkania);

b) wizytę w Teatrze Pinokio – oglądanie wraz z uczniami wybranego spektaklu (Gdzie jest Lailonia?, Kapitan Nemo. 20.000 mil podmorskiej żeglugi, Bruno Schulz. Historia występnej wyobraźni, Don Kichot) (1 spotkanie);

c) przeprowadzenie warsztatu problemowego do wybranego spektaklu dla swoich podopiecznych – ze wsparciem opiekuna merytorycznego (1 spotkanie);

– interaktywną konferencję podsumowującą doświadczenia wszystkich uczestników projektu;

publikację „Bagaż doświadczeń” oraz oficjalne oświadczenie o jej współtworzeniu dla każdego nauczyciela/wychowawcy.

Terminarz spotkań:

Spotkania wspólne:

13.04 (sobota), 16:00 – 19:00

Spotkanie organizacyjne: teatralny warsztat integracyjny prowadzony przez aktorów Teatru Pinokio w Łodzi oraz podział uczestników projektu na trzyosobowe podgrupy.

14.04 (niedziela), 9:00 – 15:00

Oglądanie rejestracji spektaklu Gdzie jest Lailonia?

Dyskusja i warsztat pedagogiczno-twórczy (prowadzenie: Anna Jurek)

Spotkanie z artystą-ekspertem (temat: filozofia, prowadzenie: Katarzyna de Lazari-Radek)

28.04 (niedziela), 9:00 – 15:00

Oglądanie rejestracji spektaklu Kapitan Nemo. 20.000 mil podmorskiej żeglugi

Dyskusja i warsztat pedagogiczno-twórczy (prowadzenie: Anna Mrozińska-Szmajda)

Spotkanie z artystą-ekspertem (temat: adaptacja wątków literackich, prowadzenie: Konrad Dworakowski)

9.06 (niedziela), 9:00 – 15:00

Oglądanie rejestracji spektaklu Bruno Schulz. Historia występnej wyobraźni

Dyskusja i warsztat pedagogiczno-twórczy (prowadzenie: Monika Just)

Spotkanie z artystą-ekspertem (temat: scenografia, prowadzenie: Andrzej Dworakowski)

16.06 (niedziela), 9:00 – 15:00

Oglądanie rejestracji spektaklu Don Kichot

Dyskusja i warsztat pedagogiczno-twórczy (prowadzenie: Kamila Witerska)

Spotkanie z artystą-ekspertem (temat: muzyka, prowadzenie: Piotr Osak)

Spotkania w podgrupach:

3.09 – 16.10

3 spotkania z opiekunami merytorycznymi w macierzystych placówkach uczestników – praca nad materiałami dydaktycznymi do warsztatu problemowego i publikacji „Bagaż doświadczeń”.

17.10 – 28.10

Wizyty w Teatrze Pinokio w Łodzi – oglądanie spektakli wraz z uczniami (uwaga: dokładne terminy oraz godziny rozpoczęcia konkretnych spektakli zostaną podane w terminie późniejszym).

18.10 – 31.10

Warsztaty problemowe do wybranego spektaklu przeprowadzane przez nauczycieli/wychowawców dla ich podopiecznych – ze wsparciem opiekuna merytorycznego.

8.11

Interaktywna konferencja podsumowująca doświadczenia wszystkich uczestników projektu (uwaga: godzina rozpoczęcia i zakończenia konferencji zostanie podana w terminie późniejszym).

Kilka słów o opiekunach merytorycznych:

Anna Jurek – absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyła autorski program edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współpracuje z Łódzką Gazetą Społeczną Miasto Ł, dla której przeprowadza wywiady. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty po spektaklach  granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

Anna Mrozińska-Szmajda – polonistka, pedagożka, animatorka kultury, promotorka kultury i edukacji przez sztukę dla dzieci i młodzieży. Prowadzi blog www.pozarozkladem.blogspot.com. Organizuje spotkania, wystawy i warsztaty poświęcone współczesnej książce, sztuce ilustracji i kulturze dla dzieci Animatorka i działaczka społeczna na rzecz popularyzacji wiedzy o współczesnej książce, edukacji literackiej i wychowania przez sztukę w szkołach i przedszkolach. Pomysłodawczyni i realizatorka „Czytanek pod ekranem” w Muzeum Kinematografii (2011-2016) – cyklu warsztatów, w których książka stała się okazją do „czytania” świata, nagrodzonych Certyfikatem Miejsca Przyjaznego Dziecku i uhonorowanych „Punktem dla Łodzi”.

Monika Just – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wykładowca, szkoleniowiec, trenerka twórczości, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, partner merytoryczny Akademii Twórczego Nauczyciela i Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. W obszar szczególnych zainteresowań wpisuje się projektowanie i realizowanie sesji szkoleniowych z wykorzystaniem analogii i metafor. Współpracuje z łódzkimi uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów, technik heurystycznych, metod aktywizujących myślenie oraz metodyki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na studiach podyplomowych, licencjackich i magisterskich.

Kamila Witerska – pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia oraz wspieraniem rozwoju. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy dramą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorką pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych, praktycznego przewodnika po technikach dramowych oraz  opartej na wywiadach publikacji będącej próbą pokazania różnorodności dramy w Polsce i na świecie. Najnowsza publikacja dotyczy Teatru Forum (2016), nowej metody wykorzystywanej w edukacji rówieśniczej, profilaktyce i socjoterapii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 12 kwietnia 2019 roku.

Liczba miejsc ściśle ograniczona!

Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania prosimy kierować w godzinach 8:00 – 15:30:

pod numer 42 636 59 88

bądź na adres edukacja@teatrpinokio.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


newsletter