var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » SCENA MUZYCZNA „DREWNIANE UCHO”
 

SCENA MUZYCZNA „DREWNIANE UCHO”

Uruchomiona w 2013 roku Scena Muzyczna „Drewniane Ucho” to nowatorski projekt mający na celu prezentację najciekawszych zjawisk muzycznych eksplorujących rejon wspólny dla teatru, performance’u i muzyki. To projekt otwarty na eksperyment, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej i kreowanie nowych wartości. Jest miejscem prezentacji twórczości muzyków oraz kompozytorów związanych z innymi teatrami w Polsce i za granicą.

Na naszej scenie wystąpili wybitni artyści- zainspirowany różnymi kulturami muzycznymi świata Wielki Chór Młodej Chorei, surrealistyczny i szalony „The Blue Rabbit”, ceramiczna orkiestra „Gliniane Pieśni”, hipnotyzujące Karbido wraz z ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowyczem, Maja Olenderek z zespołem oraz nostalgiczny białoruski Port Mone.

Projekt „Scena Muzyczna: Drewniane Ucho” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.


newsletter