Konkurs „Genius Loci”

Teatr Pinokio w Łodzi zaprasza przedstawicieli łódzkiego środowiska artystów, kreatorów i animatorów kultury do wzięcia udziału w naborze wniosków do Konkursu “Genius Loci” w ramach projektu Koalicja Miast realizowanego podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów artystycznych ukazujących specyfikę Łodzi, akcentujących najważniejsze oraz najbardziej charakterystyczne dla niej narracje kulturowe, prezentacja genius loci – ducha naszego miasta. Organizator Konkursu poszukuje w szczególności:

– oddolnych, autorskich inicjatyw artystycznych realizowanych w sferze kultury, uwzględniających relacje artysty, miasta oraz społeczności lokalnych;

– dobrych praktyk, realizowanych systemowo, wpływających na budowanie relacji człowiek-miasto;

– projektów z zakresu szeroko rozumianej rewitalizacji i wpływu kultury na rozwój i jakość życia w mieście, rozumianych jako nadawanie nowego życia ludziom, ideom, przestrzeniom miejskim, budowanie relacji społecznych, aktywizowanie, współpraca, tworzenie twórczej i angażującej atmosfery wokół działań na rzecz rozwoju Łodzi i jej mieszkańców.

Wybrane projekty będą stanowić uzupełnienie do prezentacji Łodzi „na scenie Wrocław 2016”, która odbędzie się w ramach Koalicji Miast w lipcu 2016 roku Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu.

W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, grupy nieformalne. Budżet konkursu wynosi 150 000 zł.

Terminarz:

– do 05 lutego 2016 roku – nabór wniosków

– 06-15 luty 2016 roku – dwuetapowa ocena wniosków: przez lokalną komisję weryfikacyjną oraz komisję złożoną z przedstawicieli Koalicji Miast (Wrocławia, Łodzi, Lublina, Gdańska i Katowic)

– 16 luty 2016 roku – ogłoszenie wyników naboru na stronie www.teatrpinokio.pl

Koalicja Miast to projekt współpracy czterech miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury z Wrocławiem – zwycięzcą konkursu. Celem współpracy są między innymi prezentacje kulturowe miast Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi na scenie Wrocławia w 2016 roku. Operatorem modułu łódzkiego jest Teatr Pinokio w Łodzi.

Kontakt do Organizatora Konkursu: koalicjamiast@teatrpinokio.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu pobierz Regulamin

Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego pobierz formularz

Załącznik nr 2 – Wzór zgody przedstawiciela ustawowego pobierz zgody

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis kryteriów oceny wniosków pobierz opis kryteriów

Wyniki Konkursu Genius Loci

WNIOSKI, KTÓRE PRZESZŁY DO II ETAPU OCENY[1]

Lp.

Dane Wnioskodawcy

Nazwa Projektu

Ilość punktów

Kwota

1Stowarzyszenie Teatralne CHOREADerby. Białoczerwoni37930000 zł
2Fabryka Sztuki w ŁodziSerwis Fabryczny – Łódź dla Wrocławia34540000 zł
3Duet artystyczny robosexiKapsuła Czasu. Chodnik wysadzany opowieściami3349000 zł
4Fundacja Biuro Inwestycyjnej Edukacji i dydaktyki ArtystycznejPrezentacja projektu artystyczno-rzeźbiarskiego – riksza inspirowana wizualnym eklektyzmem i historią przemysłowej Łodzi3133000 zł
5Wiktor SkokNomen Nescio. Koncert. Widowisko multimedialne. Pokaz audiowizualny grupy Jude28411000 zł
6Marcin Stańczykmuzyka tkana – powidoki (instalacja audiowizualna)27430000 zł
7Łukasz CieślakOj! Przez dzielnice Łodzi gnam! – pokaz pięciu filmów Łukasza z Bałut2637000 zł
8Fundacja DZIAŁANIAŚwietlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętych wykluczeniem społecznym.24220000zł

 

WNIOSKI, KTÓRE NIE PRZESZŁY DO II ETAPU OCENY[2]

Lp.

Dane Wnioskodawcy

Nazwa Projektu

Ilość punktów

Kwota

9Grupa 0+TKANKA46,70 zł
10Kosma WoźniarskiKsięga Miasta – Duch Łodzi46,70 zł
11Fundacja Tworzenia i Promowanie Sztyki – ależ Gustawie!3 x Łódź46,3 
12Anna LeśniakNiewidzialne Widzialnego / Invisible inVisible44,70 zł
13Joanna SzumacherImprowizowany spektakl na ruch, muzykę, wideo pt. Nie jest mi smutno, ale ubieram się na czarno400 zł
14Fundacja Biuro Inwestycyjnej Edukacji i dydaktyki ArtystycznejPrezentacja projektu artystyczno-rzeźbiarskiego – pojazd turystyczny utworzony z poprzemysłowych elementów z łódzką duszą.38,30 zł
15Masza BoguckaSpektakl grupy teatralnej „Pracownia Damska” oraz warsztaty z zespołem przeznaczone dla seniorów370 zł
16Anna AdamiakŁódź jak malowana350 zł
17Stowarzyszenie „Ślad” – Pracownia Dokumentacji MultimedialnejLodzOpenGallery.pl – LuckiDuh.plbłąd formalny0 zł
18Katarzyna KobaSerce Miasta – interaktywna instalacja w przestrzeni wirtualnej rzeczywistości dotycząca Dworca Łódź Fabrycznabłąd formalny0 zł
19Katarzyna WaloryszakPOWIDOKI ŁODZIbłąd formalny0 zł

 

 


[1] W II etapie oceny wniosków powołana była 6-osobowa Komisja koalicyjna, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu Operatorów lokalnych, dwóch przedstawicieli Biura Festiwalowego IMPART 2016 oraz przedstawiciel Organizatora. Komisja dokonała oceny merytorycznej wg punktacji podanej w Szczegółowym opisie kryteriów oceny wniosków. Ocena Komisji koalicyjnej, to suma ocen przyznanych przez poszczególnych jurorów, od której odjęta została ocena jurorów, którzy wystawili danemu Projektowi ogólną notę najwyższą i najniższą.

[2] I etap oceny został dokonana przez Komisję weryfikacyjną składającą się z trzech przedstawicieli Organizatora Konkursu „Genius Loci”. Komisja dokonała oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej wg punktacji podanej w Szczegółowym opisie kryteriów oceny wniosków. Punktacja końcowa to średnia wyciągnięta z trzech ocen Komisji weryfikacyjnej. Wnioski, które uzyskały punktację końcową powyżej 50 punktów zostały przekazane do Komisji koalicyjnej – II etapu oceny.