FORUM ANIMATORÓW KULTURY

W dniach 6-8 kwietnia zapraszamy na Forum Animatorów Kultury, organizowane przez Bałucki Ośrodek Kultury, którego mamy przyjemność być partnerem.

Forum Animatorów Kultury odbędzie się pod hasłem Miejsce- Przestrzeń- Tożsamość. Przez te pojęcia przeprowadzi nas łódzki HAUZERAK czyli wędrowny muzyk, a raczej grajek, trochę cwaniak i łobuziak na wzór warszawskiego andrusa. Określenie to popularne było w Łodzi pod koniec XIX w. i pochodzi z jęz. niemieckiego od słowa hausieren czyli dobitnie i dosłownie: szwędać się po domach. W numerze 215 Dziennika Łódzkiego z 29 IX. 1891 roku sprawozdawca muzyczny Stefan Krzyszkowski zjawisko hauzeraków opisywał jako typowe dla Łodzi. Ważny jest dla nas dialog, jaki odbywa się między twórcą i użytkownikiem przestrzeni w kontekście animacji społeczno – kulturalnej. Motywem przewodnim Forum jest Animator w przestrzeni miasta.

Do dyskusji i dzielenia się doświadczeniem zapraszamy:
– animatorów, praktyków pracujących w miastach, na osiedlach, w przestrzeniach zdegradowanych centrów i modnych osiedli,
– twórców i ludzi kultury, dla których miasto jest przestrzenią do pracy,
– społeczników wprowadzających zmiany w miejscach i ludziach,
– artystów, rzemieślników, instruktorów, działaczy…

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2018 przez Bałucki Ośrodek Kultury. Do udziału w Forum zapraszamy animatorów, liderów, edukatorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego i wpłacą na konto organizatora opłatę akredytacyjną w wysokości 50 zł od osoby wskazanej w formularzu. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (znajdą je Państwo w załączonych dokumentach) do dnia 28.03.2018 na adres e-mail: sekretariat@bok.lod.pl, faksem (42) 651 50 30 w 55

Do pobrania:

formularz zgłoszenia

program Forum Animatorów Kultury