Oświadczenie Teatru Pinokio w związku z protestem nauczycieli

Szanowni Nauczyciele,

w związku z prowadzonym przez Was protestem pragniemy zapewnić o naszym poparciu dla Waszych dążeń. Dobrze opłacany i szanowany zawód nauczyciela leży w interesie całego społeczeństwa, w interesie wszystkich Polaków, nie tylko grupy zawodowej jaką reprezentujecie. Macie wpływ na kształtowanie charakterów i poglądów młodych ludzi, do których my, jako teatr, docieramy z ofertą kulturalną. Od naszego wzajemnego zrozumienia i współpracy zależy bardzo wiele, o wiele więcej niż wskazywałyby na to środki przeznaczone na edukację i kulturę w naszym kraju. Jako twórcy i pracownicy Teatru Pinokio w Łodzi jednoczymy się z Wami w proteście. Wspólnie odpowiadamy za prestiż zawodu nauczyciela oraz podnoszenie rangi działań na rzecz kształtowania mądrego, wrażliwego społecznie i duchowo obywatela. Nasze wspólne działania i wsparcie, jakiego udzielamy sobie wzajemnie w pracy z dziećmi i młodzieżą świadczą o tym, że razem możemy dużo, a nasze relacje układają się lepiej niż kiedykolwiek.

Niniejszym chcielibyśmy zatem zapewnić o gotowości pomocy i współpracy w każdej kwestii dążącej do spełnienia waszych postulatów. Listem tym chcielibyśmy także zaapelować do rodziców naszych widzów – a Waszych uczniów – o zrozumienie, współpracę i poparcie dla starań o najwyższy poziom edukacji, którego warunkiem jest godność nauczyciela i poszanowanie jego pracy, wyrażone poprzez odpowiednie wynagrodzenie.

Wierzymy, że mimo trudności, uda nam się spotkać w teatrze z grupami, które już zarezerwowały bilety i razem dołożymy starań, aby zniwelować negatywne skutki protestu związane z edukacją szkolną i kulturalną dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce będziemy cieszyć się efektami pozytywnymi Państwa działań, związanymi nie tylko z podniesieniem płac, ale także promocji edukacji jako źródła mądrego i dojrzałego społeczeństwa.

Czego nam wszystkim życzymy!

Konrad Dworakowski
Dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi