Prezentacja Wrocławia w Łodzi oraz Forum Koalicji Miast dla Kultury


W dniach 14-17 lipca Łódź zaprezentuje się we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w ramach projektu Koalicja Miast dla Kultury. Tydzień wcześniej (8 i 9 lipca) Wrocław zagości ze swoją artystyczną propozycją w Łodzi. Łodzianie będą mogli zobaczyć wystawę dzieł plastycznych grupy Luxus, przeczytać wiersze Tadeusza Różewicza oraz wziąć udział w spektaklu Wielka Woda Teatru Ad Spectatores. Przy okazji wizyty Wrocławia osoby związane z sektorem przemysłów kreatywnych będą mogły dołączyć podczas Forum Koalicji Miast dla Kultury do think tanku poszukującego nowych, innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi kultury w samorządach lokalnych.

FORUM KOALICJI MIAST DLA KULTURY

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu Koalicja Miast dla Kultury
(Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016)

Kiedy: 8 lipca 2016 roku, godzina 10.00-15.00
Gdzie: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, Łódź
Dla kogo: Dla osób, które organizują, tworzą strategie funkcjonowania, zarządzają kulturą w Łodzi i województwie łódzkim i chcą podzielić się swoimi dobrymi praktykami i rozwiązaniami oraz wymienić doświadczenia w formule warsztatowej.

Idea: Długofalowym efektem Koalicji Miast ma być nowa jakość w zarządzaniu projektami kulturalnymi, dlatego ważną częścią projektu jest działający cały rok think tank poświęcony samorządowej odpowiedzialności za kulturę, wymieniający wiedzę na temat organizacji kultury w Polsce, poszukujący nowych, innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi kultury w samorządach lokalnych. Grupa sieciuje kreatorów życia kulturalnego oraz samorządowców z miast koalicyjnych (Łódź, Gdańsk, Lublin, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław), ale jest otwartą platformą, do której może dołączyć każdy chętny. Taką okazją dla osób związanych z sektorem kreatywnym w Łodzi i województwie łódzkim (m.in.: dyrektorów i pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, pracowników wydziałów i departamentów związanych z kulturą, promocją i edukacją Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, twórców niezależnych, odbiorców kultury) jest Forum Koalicji Miast dla Kultury w Łodzi dnia 8 lipca 2016 roku.
Cel: Przedstawienie rekomendacji dotyczących m.in.: możliwości modernizacji miejskich polityk kulturalnych; promocji dobrych rozwiązań oraz przykładów tworzenia i realizacji polityki kulturalnej w samorządzie.

Program:
9.45-10.00 – Rejestracja uczestników
10.00-10.45 – Preferencje i potrzeby kulturalne mieszkańców Łodzi – przegląd badań
Prelegentka: Izabela Franckiewicz-Olczak /Uniwersytet Łódzki, Biuro Badań Społecznych Question Mark/
10.45-11.00 – Przerwa kawowa
11.00-14.15 – Warsztaty stolikowe definiowanie problemów i generowanie rozwiązań
14.15-14.30 – Przerwa kawowa
14.30-15.00 – Podsumowanie
Tematy warsztatów stolikowych:
Moderatorka warsztatów: Agata Etmanowicz / Fundacja Impact, Fabryka Sztuki

1. Czy jest szansa i potrzeba stworzenia nowych form „mierzenia” kultury, tak aby móc porównywać efektywność organizacji kultury w PL?
Moderatorki: Izabela Franckiewicz-Olczak /Uniwersytet Łódzki, Biuro Badań Społecznych Question Mark/,
Karolina Messyasz /UŁ, Biuro Badań Społecznych Question Mark/
2. Kwestie formalno-prawne – co działa, co zawodzi? Wymiana doświadczeń.
Moderator: Maciej Trzebeński / Dyrektor Naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi
3. Nowe formy funkcjonowania w kulturze w miastach a możliwe formy jej organizowania.
Moderatorka: Małgorzata Loeffler / Kierownik Działu Produkcji i Promocji Teatru Pinokio w Łodzi
4. Jakimi narzędziami programować kulturę i jak sprawdzać, czy oferta zaspokaja potrzeby mieszkańców?
Moderatorka: Kamila Majchrzycka / Zastępca dyrektora Teatru Pinokio w Łodzi

Zapisy:
Osoby chętne do wzięcia udziału w Forum Koalicji Miast dla Kultury prosimy o przesłanie do 26 czerwca 2016 roku maila na adres: koalicjamiast@teatrpinokio.pl o treści:
Tytuł: Zgłoszenie Forum Koalicji Miast dla Kultury
Imię i nazwisko:
Nazwa organizacji:
Stanowisko:
Adres e-mail/Telefon kontaktowy:

Ilość miejsc jest ograniczona. Do dnia 28 czerwca 2016 roku otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem przyjęcia na Forum bądź informację o zapisaniu na listę rezerwową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Kamila Majchrzycka, tel. 601 999 168, e-mail: koalicjamiast@teatrpinokio.pl

Koalicja Miast dla Kultury
To pierwszy w historii Europejskiej Stolicy Kultury projekt integrujący miasta ubiegające się o ten zaszczytny tytuł. Celem projektu realizowanego w ramach ESK Wrocław 2016 jest promocja kultury oraz tożsamości największych polskich miast. W projekcie biorą udział: Lublin, Szczecin, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice i Wrocław. Długofalowym efektem Koalicji Miast ma być nowa jakość w zarządzaniu projektami kulturalnymi.
W ramach Koalicji Miast dla Kultury od maja do września 2016 każde z miast koalicyjnych prezentuje we Wrocławiu artystyczny genius loci swojego miasta. Wrocław natomiast odwiedza z działaniami artystycznymi wszystkich partnerów Koalicji. Koalicja Miast dla Kultury to także opisany wyżej think tank, jak i zamówiony na Uniwersytecie Jagiellońskim projekt badawczy pt. „Efekt ESK”. Jego celem jest analiza długofalowych ekonomicznych i społeczno-kulturowych skutków, jakie potencjalnie zostały wywołane procesem starań o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w całej Polsce. 28-29 października 2016 roku we Wrocławiu odbędzie się II Forum Koalicji Miast dla Kultury, na którym zostaną zaprezentowane rekomendacje ze wszystkich miast koalicyjnych oraz wyniki badań Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prezentacja Wrocławia w Łodzi
Wybrany widok Wrocławia składa się z prezentacji dzieł plastycznych wrocławskiej grupy Luxus. Grupa powstała w okresie „karnawału Solidarności”. Sztuka zaangażowana w sposób prawdziwy – nakłaniająca do zastanawiania się, jak zrozumieć otoczenie i jednocześnie zmuszająca do refleksji, jak nasze postrzeganie ulega deformacji przez wpadanie w stereotypy i kalki myślowe, pozbawiając nas własnego osądu.

Wystawy będzie można oglądać w Fabryce Sztuki (ul. Tymienieckiego 3) od 4 do 13 lipca w godzinach 9.00-20.00.

Kolejna część to wiersze Tadeusza Różewicza. Pochodzą z ostatniego okresu jego twórczości. Wybrane wiersze są pełne empatii i wyrozumiałości dla nas — współczesnych. Tadeusz Różewicz to poeta, o którym nie trzeba pisać. Prawdziwy poeta. Tworzył we Wrocławiu i podobnie, jak my wszyscy przybył tu i osiadł. Jest częścią Wrocławia nawet dziś.
Spektakl Wielka Woda Teatru Ad Spectatores to przygotowana przez młodych ludzi opowieść o powodzi we Wrocławiu w lipcu 1997 roku. Walka z kataklizmem, który nawiedził Miasto to symboliczne zakończenie procesu oswajania się i adaptacji do nowego miejsca, do którego przybyli nasi rodzice. Wtedy, w lipcu wrocławianie bronili przed Wielką Wodą Miasta – swojego miejsca na ziemi i swojego dorobku. Spektakl odbędzie się 9 lipca 2016, g. 22.00 w Off Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140).

Prezentacja Łodzi we Wrocławiu
Od 14 do 17 lipca 2016 roku w Browarze Mieszczańskim, postindustrialnej przestrzeni Wrocławia będzie można zobaczyć różnorodne, ukryte w fabrycznych zakamarkach, alternatywne wydarzenia artystyczne i edukacyjne. Działania przygotowane w ramach prezentacji Łodzi będą obejmowały ponad 30 wydarzeń z dziedziny teatru, sztuk wizualnych, przemysłów kreatywnych, video-artu, filmu, muzyki, performance, fotografii, animacji, które niczym nitki tkaniny splotą się w L.Story – finałowy koncert z wideokomiksem, przedstawiający marzenia i wyobrażenia łodzian o swoim mieście.

Szczegółowy program prezentacji na stronie: http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl/lodz/
Projekt Koalicja Miast dla Kultury jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury.
Współorganizatorzy Forum Koalicji Miast dla Kultury: Narodowe Forum Muzyki, Biuro Festiwalowe Impart, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Teatr Pinokio w Łodzi, Fabryka Sztuki w Łodzi