Zostań łącznikiem teatralnym w Punktach Kultury

Teatr Pinokio w Łodzi, kontynuując swoje działania z zakresu aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców Starego Polesia, rozpoczyna realizację projektu „Punkty Kultury”. Będzie on polegał na regularnych spotkaniach aktywistów i artystów z dziećmi i młodzieżą w ich otoczeniu tj., podwórko, społeczny dom kultury, ognisko opiekuńczo-wychowawcze, plac zabaw. Miejsca te staną się terenowymi Punktami Kultury, w których mają szanse powstać wystawy, spektakle, chóry, filmy, koncerty lub inne dzieła sztuki. Wszystko zależy od potrzeb i wyobraźni najmłodszych mieszkańców Starego Polesia, którzy pod okiem łączników teatralnych będą pracować z łódzkimi artystami. Łodzianie zobaczą rezultaty tej pracy na pikniku Punktów Kultury 17 września 2016 roku.

REKRUTACJA

 Teatr Pinokio pragnie zaprosić do tworzenia Punktów Kultury osoby:

– działające aktywnie na rzecz społeczności lokalnych i chcące rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie;

– lubiące pracę z dziećmi;

– posiadające kompetencje komunikacyjne;

– chcące tworzyć sieć współpracy w zakresie wspierania poprzez działania kulturalne rozwoju osobistego mieszkańców Starego Polesia w celu wzbudzenia w nich przekonania, że nie ma procesów nieodwracalnych oraz że mają wpływ na swoje życie, otoczenie i rozwój miasta;

– chcące uczestniczyć w niwelowaniu barier społeczno-mentalnych, kompetencyjnych i ekonomicznych w dostępie do kultury.

 

W ramach projektu Teatr Pinokio w Łodzi oferuje:

– bezpłatne 4-dniowe szkolenie z animacji kulturalno-społecznej oraz streetworkingu dla 15-osób (szkolenie odbędzie się w dniach 22-23.04.2016 oraz 13-14.05.2016);

– włączenie się w formie wolontariatu w tworzenie Punktów Kultury;

– dla wybranych 4 osób zaproszenie do pełnienia roli łączników teatralnych, odpowiedzialnych za budowanie relacji z grupami dzieci i młodzieży w poszczególnych Punktach Kultury     (wynagrodzenie: 4 000 zł).

 

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na łączników teatralnych na adres e-mail joanna@teatrpinokio.pl bądź przyniesienie ich do siedziby Teatru Pinokio w Łodzi (ul. Kopernika 16) od pn.-pt. w godz. 8.00-15.00 do dnia 11 kwietnia 2016. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób aplikujących do dnia 13 kwietnia 2016.

 

Osoby niepełnoletnie, chcące wziąć udział w projekcie proszone są o załączenie podpisanej Zgody rodzica (opiekuna).

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ŁĄCZNIKA TEATRALNEGO W RAMACH PROJEKTU

Zgoda rodzica (opiekuna) Zgoda rodzica (opiekuna)

 

Projekt „Punkty Kultury” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

mkidn_01_cmykStruktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-kolorkreuje