85000 złotych na projekt “Wizja/Gruzja”!

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy 85000 zł dotacji na realizację projektu “Wizja/Gruzja” w ramach programu Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego “Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa”.

Projekt artystyczno-edukacyjny „Wizja/Gruzja”, który będzie realizowany przez Teatr Pinokio w Tbilisi ma na celu promowanie polskiego teatru za granicą i kreowanie wizerunku Polski jako interesującego, nowoczesnego kraju, poprzez popularyzację teatru wyrastającego w nurcie wizualnym, obejmującym doświadczenia teatru lalek i teatru tańca, adresowanego do odbiorców na każdym etapie rozwoju: od odbiorcy teatru inicjacyjnego (0-3 lat) aż po odbiorcę dorosłego. Pozwoli to na poszerzanie wiedzy o polskim teatrze, zaprezentowanie jego najnowszych odkryć i doświadczeń w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży oraz wymianę doświadczeń, inspiracji z artystami teatru wizualnego z zagranicy. W ramach zadania podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Tbilisi zaprezentowane zostaną spektakle „Tuliluli” oraz ”Wielkie pytanie”, a razem ze współorganizatorem zadania – Teatrem Nodar Dumbadze – przeprowadzone zostaną warsztaty narracji wizualnej (“oddychającego papieru” i “poezji przedmiotu”) dla profesjonalnych twórców związanych ze sztukami wizualnymi, warsztaty choreograficzne oraz z improwizacji aktorskiej dla profesjonalnych aktorów.

Czas realizacji: styczeń – wrzesień 2018