CYKL PANELI DYSKUSYJNYCH DOBRO-STAN

2 lipca (piątek) / dzień: natury dobro-stanu

Cykl otwartych paneli dyskusyjnych pod wspólnym hasłem DOBRO-STAN: o prawie dziecka do natury, naturze trudnych relacji i sytuacji przemocowych w szkołach podstawowych oraz na uczelniach wyższych, w tym artystycznych. Zaproszeni do paneli moderatorzy oraz prelegenci wspólnie z  odbiorcami postarają się przyjrzeć naturze, ekologii i ściśle związanemu z nimi dobrostanowi emocjonalnemu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Miejsce: Duża Scena Teatru Pinokio w Łodzi

Wstęp: bezpłatny

Liczba miejsc ograniczona: prosimy o rezerwacje miejsc pod adresem rezerwacje@teatrpinokio.pl lub telefonicznie w biurze obsługi widza 42 636 66 90

12:00 Prawo Dziecka do Natury

prowadzenie: Anna Stojanoska (Pracownia Terapeutyczno-Edukacyjna Nowe Horyzonty, Fundacja Zrozumieć Autyzm, Hope For Children CRC Policy Center)

prelegenci: Joanna Jaskółka (blog Matka Tylko Jedna), Emilia Twardowska (Fundacja Dmuchawiec)

13:30 Pomocy, przemoc! Natura trudnych relacji w szkołach podstawowych

prowadzenie: Anna Stojanoska (Pracownia Terapeutyczno-Edukacyjna Nowe Horyzonty)

prelegenci: Tomasz Bilicki (Fundacja Innopolis), Joanna Paduszyńska (Fundacja Słonie na Balkonie)

15:00 Pomocy, przemoc! Natura trudnych relacji w uczelniach wyższych

prowadzenie: dr Monika Kwaśniewska-Mikuła (Uniwersytet Jagielloński)

prelegenci: prof. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik (AST filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski), mgr Agnieszka Rychlewska (AST filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski)