CZAS TRUDNYCH PODRÓŻY. “WĘDRÓWKA NABU” – SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM MIKOŁAJEWSKIM

Spotkanie autorskie z Jarosławem Mikołajewskim, autorem książki „Wędrówka Nabu” (wydawnictwo Austeria). Poeta i pisarz, autor reportażu „Wielki przypływ”   w prosty i szczery sposób  proponuje młodym odbiorcom rozmowę o uchodźcach i o tym, jak bardzo ich życie zależy od nas.

Metaforyczna „Wędrówka Nabu” prowokuje także do zajrzenia w głąb siebie i przyjrzenia się regułom, które przyjęliśmy za oczywiste: Co sprawia, że granice są granicami? Kto i dlaczego decyduje o możliwości ich przekraczania? Dlaczego niektórzy mają być odpowiedzialni za los czy przypadek, który sprawił, że urodzili się po nieodpowiedniej stronie? Czy wybrani ludzie mogą mieć nieograniczoną władzę nad innymi – słabszymi? Dlaczego tak się dzieje? Co możemy zrobić – teraz, „Bo to jest właśnie ta chwila”?!

Spotkanie autorskie dla grupy szkolnej 9+

29 maja, wtorek, godz. 12.00 – 13.30, Park Źródliska I