Duchy Teatru… Koncert!

Wydawnictwo muzyczne, na które składa się 12 piosenek o zapomnianych i nieco zakurzonych teatralnych profesjach, które znajdziecie na naszym YouTubie, to tylko przedsmak… Prawdziwe “Duchy Teatru” wystąpią na deskach Teatru Pinokio w Łodzi już 18 września o 18:00 podczas koncertu! Przekonajcie się sami, przyjdźcie, posłuchajcie, śpiewajcie razem z Duchami…

Jak zdobyć bilety na to niepowtarzalne wydarzenie?

Duch Niezastąpionej Kasjerki szepcze, że będzie na Was czekać z pulą jedynie 40 bezpłatnych wejściówek 31 sierpnia i 1 września, w godzinach 9:00 – 13:00, pragnąc umilić Wam ostatnie dni tegorocznych wakacji. Liczba miejsc ograniczona, kto pierwszy, ten lepszy!

Przyjdź do siedziby Teatru Pinokio w Łodzi, ul. Kopernika 16 i odbierz bezpłatną wejściówkę! Uwaga, każdy, kto pofatyguje się do kasy teatru w wyznaczonym terminie, może pobrać maksymalnie dwie wejściówki. Czekamy na Was do wyczerpania naszych wejściówkowych zapasów!

Jeśli jakieś słowo pojawiające się w piosenkach będzie Wam obce, służymy edukacyjnym e-bookiem z…

#DuchyTeatru

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie plakat_Duchy-Teatru.-Ostateczna-wersjaa.-1-717x1024.jpg

prapremiera sceniczna: 18.09.2020

idea i teksty piosenek: Aga Jun

kompozycje i aranżacje muzyczne: Piotr Osak

nagrania, mix i mastering: Paweł Marciniak, Franciszek Stępień (Manximum Records), Kamil Stasiak, Tomasz Wiktorowicz

identyfikacja i oprawa wizualna: Justyna Bernadetta Banasiak

opracowanie merytoryczne i edukacyjne: Marta Magalska

Duchy Teatru, czyli…

Duch Znanego Aktora – ŁUKASZ BZURA

Duch Starego Reżysera – MARIUSZ OLBIŃSKI

Duch Suflera bez Budki – KRZYSZTOF CIESIELSKI

Duch Poirytowanej Garderobianej – ANNA SZTUDER-MIESZEK

Duch Niefortunnej Sprzątaczki – DANUTA KOŁACZEK

Duch Spracowanej Krawcowej – HANNA MATUSIAK

Duch Zapomnianej Perukarki – ŻANETA MAŁKOWSKA

Duch Wyrywnej Adeptki – NATALIA WIECIECH

Duch Zniesmaczonej Bufetowej – MAŁGORZATA KRAWCZENKO

Duch Opuszczonego Kurtyniarza – PIOTR OSAK

Duch Niewidzialnego Portiera – ŁUKASZ BATKO

oraz

Duch Wiolonczelistki – MAŁGORZATA PAWLUK (wiolonczela)

Duch Skrzypka – ŁUKASZ BATKO (skrzypce, hang drum)

Duch Klawiszowca – PAWEŁ JABŁOŃSKI (klawisze, akordeon)

Duch Kontrabasisty – MICHAŁ NOWAK (kontrabas)

Duch Basisty – WOJCIECH STANISZ (gitary basowe)

Duch Perkusisty – KAMIL STASIAK (perkusja, przeszkadzajki)

Duch Gitarzysty – TOMASZ WIKTOROWICZ (gitary)

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 6 czerwca 2020 roku
(do odwołania) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Teatrze Pinokio.

Uprzejmie informujemy, że każdy Widz na terenie Teatru Pinokio jest zobowiązany do:

• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie,

• użycia płynu odkażającego do rąk umieszczonego przy wejściu do Teatru,

• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.
Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania się do wymienionych powyżej środków ochrony osobistej.

• Każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazania go pracownikowi obsługi widowni, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie teatru. Teatr zastrzega sobie prawo do  odmowy uczestnictwa Widza w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia przez niego wymaganego oświadczenia:

•  Oświadczenia zbierane są w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego  przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.

•  W przypadku braku możliwości samodzielnego wydrukowania i podpisania oświadczenia, prosimy o przybycie do Teatru Pinokio z odpowiednim wyprzedzeniem i wypełnienie go na miejscu.

• Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas Wydarzeń.
W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych typowych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), pracownicy obsługi widowni zobowiązani są  do niewpuszczenia Widza na widownię.

• Wejściówki na wydarzenie są nienumerowane. Widzowie zajmują miejsce wskazane przez pracowników obsługi widowni. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy dostępnych miejsc na każdym wydarzeniu.

 •  Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy osób z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia oraz osób ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie).

• Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów w trakcie przerwy na dwie grupy przebywające na dwóch oddzielnych foyer.

• Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów szatnia jest zamknięta i Teatr zezwala na wnoszenie okryć wierzchnich na widownię.

• Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, kawiarenka na terenie Teatru będzie nieczynna.

•  W przypadku wystąpienia objawów choroby, Widz zobowiązuje się, że nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

Pobranie wejściówki jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych zasad i zobowiązaniem się do ich stosowania.

Widzimy się w Pinokiu!