Morze ∞ możliwości

Morze ∞ możliwości-Fundacja Gra/Nice

„Morze ∞ możliwości” jest inspirującą impresją o odkrywaniu przez dziecko tkwiącego w nim wewnętrznego potencjału i siły kształtowania świata. To kameralny spektakl lalkowo-plastyczny z realizowanymi na żywo projekcjami filmowymi. Wyruszamy w nim w magiczną podróż do rzeczywistości, w której przenikają się obrazy, dźwięki, pytania i skojarzenia. Ta łagodna, ciepła i czuła inscenizacja ma umocnić w młodym widzu poczucie własnej wartości, pomóc mu odkryć tkwiącą w nim moc sprawczą, pobudzić do snucia marzeń i wizji, zachęcić do odkrywania nieznanego. Twórczynie i twórcy spektaklu są przekonani o naturalnych predyspozycjach dziecka do spontanicznego przyjmowania filozoficznej postawy badawczej, polegającej przede wszystkim na nieustannym pytaniu, kwestionowaniu oczywistości i poszukiwaniu odpowiedzi. 

Spektakl dla widza w wieku 5+

13 czerwca 2023 (wtorek) 10:00

REZERWACJE:rezerwacje@teatrpinokio.pl , 42 636 66 90