RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA.

Ronja, córka zbójnika

Astrid Lindgren

tłumaczenie: Julita Grodek

adaptacja: Alison Gregory

reżyseria: Karolina Maciejaszek

scenografia: Marika Wojciechowska

muzyka: Piotr Klimek

występują: Danuta Kołaczek, Małgorzata Krawczenko, Żaneta Małkowska, Hanna Matusiak / Paulina Mikuśkiewicz, Anna Sztuder-Mieszek, Natalia Wieciech, Ewa Wróblewska / Teresa Kowalik, Łukasz Batko, Łukasz Bzura, Krzysztof Ciesielski

premiera: 27.02.2016

Spektakl powstał z myślą o widzach w wieku 7+

czas trwania: 1 godzina 45 minut z przerwą

„Ronja, córka zbójnika” to opowieść o miłości silniejszej niż wojna i o dzieciach mądrzejszych od dorosłych. Ronja i Birk – dziewczynka i chłopiec pochodzący z dwóch walczących ze sobą na śmierć i życie rodów zbójnickich – wbrew rodzicom staja się sobie bardzo bliscy. Para łobuzów buntuje się przeciwko światu dorosłych – rzeczywistości konfliktu, rozbojów i wzajemnej nienawiści. Astrid Lindgren, kultowa autorka literatury dziecięcej, przedstawia temat w sposób daleki od uproszczeń, zachęcając dzieci do zadawania pytań i myślenia wykraczającego poza schematy. Historia o epickim rozmachu, pełna przygód w lesie zamieszkałym przez dzikie stwory, ma formę zbójeckiej ballady łączącej teatr żywego planu z elementami teatru lalek.

Nauczycielom i ich uczniom, rodzicom i dzieciom „Ronja, córka zbójnika” dostarczy tematów do rozmowy o postawach i wartościach takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, odróżnianiu dobra od zła. Spektakl – podobnie jak i powieść – konfrontuje z przeciwstawnymi pojęciami przyjaźni i wrogości, miłości i nienawiści, uczy przełamywania stereotypów, rozwiązywania konfliktów, poszukania konstruktywnych rozwiązań we współdziałaniu i tym, co łączy, a nie dzieli.

Powieść  Astrid Lindgren  „Ronja, córka zbójnika” znalazła się na ZŁOTEJ LIŚCIE książek polecanych przez Fundację „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”, mamy nadzieję, że jej sceniczna adaptacja przygotowana przez Teatr Pinokio w Łodzi spotka się również
z uznaniem dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Z recenzji:

”Karolina Maciejaszek potraktowała ostatnią powieść Lindgren na poważnie i wydestylowała to, co istotne. Podała to za pomocą środków, które są atrakcyjne dla widza bez względu na wiek, co chwila przypominając o teatralności zdarzeń. Akcja biegnie wartko, podzielona na wyciemniane sceny, co pozwala różnicować dramaturgię i tonację akcji na mniejszych odcinkach czasu i utrzymać uwagę młodego widza.”

Łukasz Kaczyński, „Dziennik Łódzki”

Nagrody:

Złota Maska za najlepszy spektakl w teatrach lalkowych w sezonie 2015/2016;

Nagroda Jury Dziecięcego za najlepsze przedstawienie 3. Festiwalu Małych Prapremier w Wałbrzychu 2017;

Nagroda „Zaiarenko” Jury Juniorów XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2017

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 6 czerwca 2020 roku
(do odwołania) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Teatrze Pinokio.

Uprzejmie informujemy, że każdy Widz na terenie Teatru Pinokio jest zobowiązany do:

• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie,

• użycia płynu odkażającego do rąk umieszczonego przy wejściu do Teatru,

• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.
Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania się do wymienionych powyżej środków ochrony osobistej.

• Każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazania go pracownikowi obsługi widowni, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie teatru. Teatr zastrzega sobie prawo do  odmowy uczestnictwa Widza w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia przez niego wymaganego oświadczenia:

•  Oświadczenia zbierane są w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego  przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.

•  W przypadku braku możliwości samodzielnego wydrukowania i podpisania oświadczenia, prosimy o przybycie do Teatru Pinokio z odpowiednim wyprzedzeniem
i wypełnienie go na miejscu.

• Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas Wydarzeń.
W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych typowych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), pracownicy obsługi widowni zobowiązani są  do niewpuszczenia Widza na widownię.

• Zakupione bilety są nienumerowane. Widzowie zajmują miejsce wskazane przez pracowników obsługi widowni. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy miejsc na każdym spektaklu.

 •  Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy osób z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia oraz osób ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie).

• Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów w trakcie przerwy na dwie grupy przebywające na dwóch oddzielnych foyer.

• Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów szatnia jest zamknięta i Teatr zezwala na wnoszenie okryć wierzchnich na widownię.

• Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, kawiarenka na terenie Teatru będzie nieczynny.

•  W przypadku wystąpienia objawów choroby, Widz zobowiązuje się, że nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją wyżej wymienionych zasad i zobowiązaniem się do ich stosowania.