Włącz Teatr#Rekrutacja

Teatr Pinokio w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Włącz teatr” nauczycieli oraz wychowawców klas 4-6 szkół podstawowych:
• chcących odkryć spektakl teatralny jako punkt wyjścia do pracy pedagogicznej w szkole
• chcących poznać edukację kulturalną jako praktykę służącą rozwojowi osobowości i kompetencji społecznych uczniów;
• pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie prowadzenia twórczego, aktywnego dialogu z uczniami/wychowankami i zachęcania ich do samodzielnego, krytycznego myślenia.

W ramach projektu oferujemy:

• 5 weekendowych spotkań dla nauczycieli, na które składać się będzie:
– oglądanie spektaklu z repertuaru Teatru Pinokio
– warsztaty do spektaklu prowadzone przez pedagoga teatru we współpracy z aktorem Pinokia, odwołujące się do codziennych, indywidualnych doświadczeń każdego z widzów
– warsztaty z psychologiem, dotyczące problemów poruszanych w spektaklach, rozpatrywanych w kontekście trendów w psychologii rozwojowej oraz nowoczesnej pedagogice twórczości;
• dyżur teatralny, czyli indywidualne konsultacje dla nauczycieli z pedagogami teatru;
• możliwość wypróbowania metod pedagogiki teatralnej w praktyce, poprzez zorganizowanie dla jednej grupy uczniów wyjścia do Teatru na wybrane przedstawienie oraz przeprowadzenie z nią w przestrzeni teatralnej warsztatu problemowego do spektaklu przy wsparciu specjalistów Teatru Pinokio w Łodzi,
• wymianę doświadczeń w trakcie spotkań oraz na blogu powstałym do projektu,
• współtworzenie publikacji „Włącz teatr” w wersji papierowej i elektronicznej, gromadzącej efekty warsztatów, ćwiczenia, scenariusze oraz refleksje i komentarze uczestników projektu;
• udział w otwartej konferencji w grudniu 2016 roku na temat edukacji kulturalnej, prezentującej publikację „Włącz teatr” i podsumowującej projekt.

Terminarz spotkań:

17.05.2016r. g. 17.00 – spotkanie organizacyjne
20.05.2016r. g. 16.00-20.00 – warsztat integracyjny
21.05.2016r. g. 12.00 – oglądanie spektaklu „Ronja, córka zbójnika,
g. 14.00-17.00 – warsztat do spektaklu
11.06.2016r. g. 10.00-14.00 – warsztat do spektaklu „Wielkie pytanie”
12.06.2016r. g.12.00 – oglądanie spektaklu „Wielkie pytanie”
g. 14.00-18.00 – warsztat pedagogiczny:
15.10.2016r. g. 10.00-14.00 – warsztat do spektaklu „Bajki robotów”
16.10.2016r. g. 12.00 – oglądanie spektaklu „Bajki robotów” – premiera
g. 14.00-18.00 – warsztat pedagogiczny:
29.10.2016r. g. 10-14.00 – warsztat do spektaklu „Koralina”
30.10.2016r g.12:00 – oglądanie spektaklu „Koralina”
g. 14.00-18.00 – warsztat pedagogiczny :
18.11.2016r. g. 10.00-14.00 – warsztat do spektaklu „Kopciuszek”
19.11.2016r. g.12:00 – oglądanie spektaklu „Kopciuszek”
g. 14.00-18.00 – warsztat pedagogiczny.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia udziału w projekcie oraz dodatkowe pytania prosimy kierować w godz.8:00-15:30 pod nr tel.:42 636 66 90 bądź mailowo na adres e-mail: rezerwacje@teatrpinokio.pl.

Partnerzy projektu: Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Zakład Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.