Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,
Teatr Pinokio w Łodzi zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji usługi, jaką jest “Dostawa samochodu transportowego na potrzeby Teatru Pinokio w Łodzi”.

Tryb postępowania oraz wszelkie szczegóły dotyczące specyfikacji, terminów i dokumentów znajdują się w dołączonym do ogłoszenia SWZ.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: pinokio@teatrpinokio.plPobierz

Biuletyn Informacji Publicznej Teatru “Pinokio” w Łodzi (ornet.pl)