Zasady wstępu ze zwierzętami na teren Teatru Pinokio w Łodzi

  1. Na teren Instytucji mogą być wprowadzane zwierzęta. Z uwagi na specyfikę i różnorodność prowadzonych przez Instytucje działań przed wizytą zaleca się sprawdzenie czy w danym wydarzeniu lub zajęciach możliwe jest uczestnictwo ze zwierzęciem.
  2. Z uwagi na specyfikę działalności niedostępne do przebywania ze zwierzętami pozostają sceny, widownie, przestrzenie i pomieszczenia służbowe (w tym część administracyjna budynku). Jednocześnie z uwagi na specyfikę organizowanych wydarzeń, miejsca bądź inne sytuacje, które mogą zaistnieć, a których nie można przewidzieć, Instytucja zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych czasowych ograniczeń wstępu ze zwierzętami.
  3. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność, również materialną, za zachowanie zwierząt wprowadzanych na teren Instytucji i są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt, a także w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia – nie zanieczyszczały, nie przeszkadzały innym odwiedzającym i nie niszczyły mienia Instytucji.
  4. Na teren Instytucji zwierzęta mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
  5. Zwierzęta agresywne lub mogące stwarzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren Instytucji.
  6. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez wprowadzone do Instytucji zwierzęta.
  7. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek stałego i skutecznego nadzoru nad swoimi zwierzętami. Psy na teren Instytucji wprowadzane mogą być wyłącznie na smyczy.
  8. Zabrania się pozostawiania zwierząt na terenie Instytucji bez opieki.
  9. W sytuacjach, w których pobyt zwierzęcia na terenie Instytucji będzie uciążliwy dla innych odwiedzających, opiekun zwierzęcia wraz ze zwierzęciem zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Instytucji.