Drogi Widzu…

Działając w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych przekazujemy poniższą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr PINOKIO w Łodzi: