KARNET EDUKACYJNY “BLIŻEJ TEATRU”

W ramach karnetu grupa szkolna deklaruje udział w 3 lub 5 spektaklach repertuarowych oraz w zajęciach z cyklu tematycznego I lub II (opisy konkretnych zajęć znajdują się poniżej).

 

wariant A     

– 3 spektakle z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi

– 3 rodzaje zajęć z propozycji cyklu I lub II

 

wariant B                 

– 5 spektakli z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi

– wszystkie rodzaje zajęć cyklu I lub II

– zajęcia nr 5 w formie warsztatów przeprowadzanych w szkole lub teatrze

 

cykl I

ABECADŁO TEATRU

 o teatralnym savoir-vivre na scenie i widowni

TEATR OD KUCHNI

zwiedzanie teatralnych pracowni: plastycznej, krawieckiej i elektroakustycznej

CUDA W TEATRZE

o możliwościach, jakie dają reflektory i inne teatralne potwory

ŻYCIE RZECZY

o technikach animacyjnych, którymi aktorzy ożywiają teatralne lalki

TO BYŁO TAK… lub OPOWIEDZ, OPOWIEDZ!

warsztaty dla grup realizujących karnet w ilości 5 spotkań

(dobierane indywidualnie ze względu na wiek uczestników)

 

cykl II

JĘZYKI TEATRU

językowe łamańce i aktorskie ćwiczenia dykcyjne

SCENOGRAFIA TEATRALNA

o tym, co składa się na wizualną oprawę spektaklu

KOSTIUM TEATRALNY

o teatralnych kostiumach bez szukania igły w stogu siana

OPOWIADANIE HISTORII

o tym, że w każdym z nas drzemie bajkopisarz

NIE ŚPIJ! GRANIE W IMPRO lub IMPROZUMIENIE

warsztaty dla grup realizujących karnet w ilości 5 spotkań

(dobierane indywidualnie ze względu na wiek uczestników)

 

UWAGA! Czas trwania zajęć wynosi średnio 20 minut, jednak każdorazowo dostosowujemy go do wieku i możliwości odbiorczych uczestników. Spotkania prowadzą aktorzy i aktorki oraz specjalistki Teatru Pinokio w Łodzi. Zajęcia w ramach karnetu nie łączą się z dopłatami do biletów.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 42 636 66 90 lub 42 636 13 41 albo poprzez e-mail: rezerwacje@teatrpinokio.pl.