DOTKNIJ TEATRU

Dotknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. Widzowie poznają teatr “od kuchni”, zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia .

Projekt  Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury; koordynacji podjął się Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego “Chodź do teatru!”, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić od programu kolejne regiony. Teatr Pinokio czynnie uczestniczy w projekcie, a dyrektor Konrad Dworakowski należy do grupy inicjatywnej i rady programowej projektu. W 2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń.

W 2015 roku Teatr Pinokio przygotował dwa wydarzenia w ramach Ogólnopolskiej Akcji Dotknij Teatru: “Living Squat – Demo Teatru Lalek” oraz “Dialogus de Passione #Pasja Dialogu”. Oba wydarzenia skierowane były do widzów dorosłych.

LIVING SQUAT

W ramach projektu “Living Squat – Demo Teatru Lalek” Teatr Pinokio stworzył żywą galerię teatru lalek w Oficynie przy ulicy Gdańskiej w Łodzi przy wykorzystaniu serii zdarzeń zrealizowanych w konwencji videoart, teatru animacji i instalacji oraz akcji artystycznej. To niecodzienne wydarzenie artystyczne, pokazujące energię i siłę teatru lalek dla dorosłych zrealizowane zostało przy udziale aktorów Teatru Pinokio, tancerzy i performerów Pracowni Fizycznej oraz alternatywnych łódzkich muzyków.

DIALOGUS DE PASSIONE #PASJA DIALOGU 

z inspiracji tekstem Michela de Ghalderode

reżyseria: Konrad Dworakowski

scenografia: Andrzej Dworakowski

muzyka: Tomasz Krzyżanowski

“Dialogus de Passione #Pasja Dialogu” to plenerowy spektakl interdyscyplinarny, odwołujący się do tradycji teatru liturgicznego i misteryjnego, w zderzeniu z doświadczeniami teatrów, twórców i zespołów zajmujących się poszukiwaniami i eksperymentami w przestrzeni teatru alternatywnego. Wśród twórców zdarzenia znaleźli się: Teatr Chorea z jego twórcą Tomaszem Rodowiczem, Teatr Szwalnia z Ewą Łukasiewicz, Pracownia Fizyczna Jacka Owczarka, Grupa KIJO z Michałem Ratajskim, Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa oraz Teatr Ognia i Papieru Grzegorza Kwiecińskiego. Spektakl był prezentowany w zdegradowanej dzielnicy Łodzi między ulicą Włókienniczą i Jaracza.

WJEŻDŻAMY W BRAMY

W piątej edycji projektu Dotknij Teatru Teatr Pinokio w Łodzi przygotował performance “Wjeżdżamy w bramy”, prezentowany na łódzkich dziedzińcach. Spektakl powstał w oparciu o teksty inspirowane zapisami warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu z mieszkańcami Starego Polesia. Przedstawienie składa się z piosenek oraz interaktywnych improwizacji, których celem jest pobudzenie mieszkańców podwórek do refleksji nad otaczającą ich rzeczywistością oraz kreatywnego przetwarzania obserwacji. Spektakl pełni funkcję oczyszczającą i integracyjną.

MASZYNA DO OPOWIADANIA BAJEK

Pewien naukowiec stworzył przez przypadek niezwykłą Maszynę, która buczy, skrzypi, stuka, a przede wszystkim opowiada bajki. Na życzenie małych widzów snuła już historie m.in. o chłopcu, który mieszkał w kieszeni, o głośnej ciszy czy o przyjaciółce, która wyruszyła w kosmos w poszukiwaniu planety z czekolady. Wciąż czeka na nowe inspiracje i pomysły. “Maszyna do opowiadania bajek” to nowatorski projekt, będący połączeniem doświadczeń teatru, storytellingu i improwizacji. Bajki, które powstają dzięki tajemniczej Maszynie, są opowiadane przez aktorów Teatru Pinokio przy udziale muzyki i dźwięków tworzonych na żywo. Publiczność ma realny wpływ na przebieg zdarzenia, dlatego każdy spektakl jest niepowtarzalny i jednokrotny.

WÓZ METAFIZYCZNY

Wóz Metafizyczny to najbardziej kameralna i mobilna scena Teatru Pinokio w Łodzi przystosowana m.in. do prezentacji kilkunastominutowych etiud lalkowych w technice klasycznej i współczesnej. Na naszej mobilnej scenie odbywają się również czytania literatury, seanse filmowe, pokazy spektakli w technice teatru cieni oraz warsztaty dla dzieci.

Otwarta ściana barakowozu tworzy scenę z proscenium i zadaszeniem, umożliwiającym prezentację spektakli i koncertów. Wóz Metafizyczny pojawia się w przestrzeni miejskiej podczas imprez plenerowych, dając widzom możliwość kontaktu ze sztuką w parku czy na rynku miejskim. Dzięki scenie mobilnej Teatru Pinokio docieramy do miejsc o utrudnionym dostępie do kultury i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom kulturalnym społeczności lokalnych w całej Polsce.