SCENA MUZYCZNA “DREWNIANE UCHO”

Uruchomiona w 2013 roku Scena Muzyczna „Drewniane Ucho” to nowatorski projekt mający na celu prezentację najciekawszych zjawisk muzycznych eksplorujących rejon wspólny dla teatru, performance’u i muzyki. To projekt otwarty na eksperyment, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej i kreowanie nowych wartości. Jest miejscem prezentacji twórczości muzyków oraz kompozytorów związanych z innymi teatrami w Polsce i za granicą.

Na naszej scenie wystąpili wybitni artyści- zainspirowany różnymi kulturami muzycznymi świata Wielki Chór Młodej Chorei, surrealistyczny i szalony “The Blue Rabbit”, ceramiczna orkiestra “Gliniane Pieśni”, hipnotyzujące Karbido wraz z ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowyczem, Maja Olenderek z zespołem oraz nostalgiczny białoruski Port Mone.

Projekt „Scena Muzyczna: Drewniane Ucho” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.