SPÓJRZ POD INNYM KĄTEM

Spójrz pod innym kątem  to cykl warsztatów dla nauczycieli, instruktorów oraz animatorów działań o charakterze teatralnym. Na cykl składa się osiem 6- godzinnych sobotnich spotkań odbywających się jeden raz w miesiącu, w sumie 48 godzin zajęć prowadzonych przez osoby zawodowo związane z różnymi dziedzinami teatru.

–  IMPROWIZACJA

Warsztaty poprowadzi, specjalizujący się w technikach improwizacji aktorskiej, Przemysław Buksiński. Wykorzystane warianty ćwiczeń mają na celu wzmocnienie koncentracji, uruchomienie myślenia abstrakcyjnego oraz  kreatywność językową.

–  ADAPTACJA WĄTKÓW LITERACKICH 

Uczestnicy podejmą próby adaptacji wybranych wątków literackich/  tekstów kultury, poruszając się w obrębie szeroko pojętych kontekstów kulturowych.  Zajęcia obejmują pracę z tekstem na poziomie dramaturgicznym i reżyserskim.

Prowadzenie: Konrad Dworakowski – dyrektor  Teatru  PINOKIO  w Łodzi, reżyser i aktor.

  SCENOGRAFIA

Zajęcia ze scenografii mają na celu – przy pracy z wybranym tekstem – przygotowanie kompletnej koncepcji scenograficznej: od obiektów, po kostiumy i charakteryzację.

Prowadzenie: Martyna Dworakowska – Absolwentka scenografii Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (DAMU), Katedry Teatru Lalkowego i Alternatywnego, doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka scenografii i kostiumów do przedstawień teatralnych w teatrach w Polsce i zagranicą.

– ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA

Zajęcia oparte na autorskich metodach Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, pozwolą przeniknąć w struktury ciała. Jego świadomość uczestnicy nabywać będą poprzez trójjednię ruchu, słowa i muzyki.

Prowadzenie: Stowarzyszenie Teatralne Chorea.

–  KRYTYKA TEATRALNA

Zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom z analizy spektaklu. Zdobyte narzędzia wzbogacą umiejętność pisania tekstów krytycznych i pozwolą wykorzystywać je podczas autorskich zajęć dydaktycznych.

Prowadzenie: Adam Karol Drozdowski, absolwent Wiedzy o Teatrze warszawskiej AT, krytyk teatralny, scenograf, tekściarz. Między innymi aktywnościami współpracuje regularnie z miesięcznikiem „Teatr”, współtworzy niezależną grupę Teatr Alatyr.

–  REŻYSERIA SCEN 

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować z aktorem/ przedmiotem na scenie; jak prowadzić – dramaturgicznie – rolę/ postaci.

Prowadzenie: Konrad Dworakowski – dyrektor  Teatru  PINOKIO  w Łodzi, reżyser i aktor.

–  PISANIE PROJEKTÓW lub inny temat zaproponowany przez uczestników warsztatów.

PISANIE PROJEKTÓW

Podczas spotkania uczestnicy poznają składowe projektu oraz specyfikę jego organizacji. Zadanie praktyczne polegać będzie na zapisie własnego pomysłu w ramach przygotowanego formularza wniosku według przyjętych kryteriów. Uczestnicy otrzymają także wykaz instytucji/ operatorów programów grantowych.

Prowadzenie: Marta Olejniczak – Kierownik Działu Produkcji i Promocji Teatru Pinokio w Łodzi;

–  PEDAGOGIKA TEATRU

Uczestnicy zapoznają się z warsztatem pedagogicznym jako metodą wprowadzenia do przedstawień, pogłębienia rozumienia ich tematyki, jednocześnie skłaniającą do podjęcia refleksji na temat otaczającej rzeczywistości, autorefleksji, wyzwalającą kreatywność.

Zajęcia obywać się  będą od godziny 9.00 do godziny 15:00.

 

Koszt: 300 zł od osoby za 48-godzinny cykl warsztatów

Zapisy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  – do 5 października 2018r.

Biurze Promocji:  tel. 42 636 66 90, email: rezerwacje@teatrpinokio.pl 

Wpłaty należy dokonać do 8 października 2018r. w Teatrze PINOKIO gotówką w godzinach pracy kasy bądź na konto Teatru Pinokio:

Nr konta: 13 1240 3015 1111 0000 3412 3081

Tytułem: Szkolenie dla nauczycieli