Dzieci i ryby

Tekst: Magda Żarnecka, Przemysław Jaszczak

Reżyseria: Przemysław Jaszczak

Muzyka: Urszula Chrzanowska

Scenografia: Aleksandra Starzyńska

Obsada: Klaudia Kalinowska, Adrianna Maliszewska, Natalia Wieciech, Łukasz Batko, Piotr Pasek, Wojciech Schabowski

Prapremiera: 2 kwietnia 2022 r.

Spektakl dla widzów w wieku 7+.

Czas trwania: 90 minut (w tym spotkanie edukacyjne)

Koprodukcja Teatru Pinokio w Łodzi i Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w ramach Dotknij Teatru 2022

Spektakl będzie prezentowany na dwóch łódzkich scenach teatralnych: w Teatrze Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi oraz w Teatrze Pinokio w Łodzi

 

Firma Wymyślonych Przyjaciół działa na skalę światową. Korporacja wspiera wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy. Poznajemy tu historie trojga Wymyślonych Przyjaciół, którzy wyruszają na misję do małych i osamotnionych Arii, Emila i Noko. Dzieci te, z powodu różnych okoliczności, nie mają przyjaciół w prawdziwym świecie. Aria nie ma na to czasu, Noko zostaje przez rówieśników odrzucona, a Emil ma na głowie sprawy, które przerosłyby niejednego dorosłego. Wymyśleni Przyjaciele towarzyszą im więc w starciach z codziennością, budują i wspierają w momentach zwątpienia, ale przede wszystkim zaopatrują dzieci w realne narzędzia zmiany, walki o siebie i o swoje prawa. Spektakl wpisuje się w nurt teatru społecznie zaangażowanego i stanowi rodzaj manifestu na rzecz praw dziecka. Przedstawienie ma formę kolażową, a historie są opowiedziane językiem teatru lalek i formy. Zobaczymy tu m.in. lalki stolikowe czy ożywianie i animację przedmiotów i przestrzeni, z zachowaniem maksimum iluzji czarnego teatru.

Celem inicjatywy partnerskiej dwóch łódzkich teatrów dla dzieci i młodzieży stało się stworzenie spektaklu, który tematyzuje problem naruszania praw dziecka (w tym w czasie pandemii i w czasie wojny) i może wyposażyć najmłodszych w realne sposoby radzenia sobie z nadużyciami ze strony oprawców.  W naszym myśleniu istnieje głęboko zakorzenione przekonanie o profilaktycznej sile medium, jakim jest teatr. Zwracając się do niedorosłych, pragniemy więc dać im nadzieję, że ich los nie jest nam obojętny, a o każdej doznanej krzywdzie mogą i powinny mówić głośno. Samą nadzieję – przewodni temat akcji Dotknij Teatru 2022, w ramach której wyprodukowane zostały „Dzieci i Ryby” – interpretujemy tu jako wiarę w sprawczość młodego pokolenia, pielęgnowanie prawa do buntu, gwarancję bezpiecznej przyszłości, a nade wszystko budowanie zaufania i pomostu pomiędzy światem dzieci a światem dorosłych.

Spektaklowi towarzyszy dwuetapowe spotkanie edukacyjne, w ramach którego wspólnie z widzami opracowujemy Kartę POP – Praw, Oczekiwań i Potrzeb, a następnie zawężamy jej postulaty do najbliższej sercom wartości, zwanej także Manifestem. Jego ostateczna treść każdorazowo wynika z bezpośredniej rozmowy z dziećmi i młodzieżą; bo nie wyobrażamy sobie mówić o nich – bez nich.

Plakat: Adrian Lewandowski

Zdjęcia: HaWa