Teatralna Karuzela

Obywatelki i obywatele!

Ogłaszamy, że w dniach 11-17 czerwca 2023 r. ukonstytuuje się jeden z największych przeglądów sztuki współczesnej dla dzieci, młodzieży i ich najbliższych w Polsce, czyli…

XI Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela. W ramach drugiej części naszego dwuletniego planu zrealizujemy pokazy spektakli, działania performatywne, warsztaty edukacyjne oraz liczne imprezy towarzyszące. Hasło przewodnie Festiwalu to wciąż: PODAJ CEGŁĘ!.

W związku ze zmianą siedziby Teatru chcemy nadal doskonalić z Wami umiejętność budowania:

– mostów i porozumień,

– nowych domów i dobrych miejsc,

– siły i poczucia własnej wartości,

– braterskich relacji i komunikacji,

– wspólnych dróg i bliskich narracji.

Towarzyszki i towarzysze! Nie bądźcie bumelantami, razem przekroczmy nowe normy!

PROGRAM FESTIWALU

Andrzej Pągowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – w ramach programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży – w łącznej kwocie 194 000, 00 zł, z tego: 104 000, 00 zł na 2022 r. oraz 90 000, 00 zł na 2023 r. oraz ze środków Miasta Łodzi i środków własnych. Łączny budżet zadania: 465 000, 00 zł, z tego: 227 000, 00 zł na 2022 r. oraz 238 000, 00 zł na 2023 r. oraz ze środków Miasta Łodzi.