var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » KLUB ARTYSTYCZNO-LITERACKI #HASZTAGIŚCI – projekt dla młodzieży
 

KLUB ARTYSTYCZNO-LITERACKI #HASZTAGIŚCI – projekt dla młodzieży

Ideą projektu jest powołanie „Klubu artystyczno-literackiego #hasztagiści” skupiającego młodzież w wieku 15-18 lat. Wraz z nią poprzez cykl warsztatów powrócimy do tradycji pisania twórczych manifestów. Szczególną ramę dla działań stanowić będą techniki artystów awangardowych XX wieku. Zobaczymy jak zastosowane przez nich eksperymenty z językiem przyczyniły się do poszerzenia granic literatury, w której słowo zostało ukazane przez pryzmat malarstwa, muzyki, rzeźby i ruchu. Tworząc manifesty, chcemy pobudzać i inspirować nastolatków do poszukiwania własnego języka wypowiedzi, a także pokazać jak różnorodne działania artystyczne mogą ubogacać powszechną komunikację, podnosząc jej jakość. Rezultatem działań będą indywidualne „Teczki Dzieł” uczestników warsztatów i wspólnie stworzona instalacja, stanowiąca poetycki manifest grupy. Ich prezentacja odbędzie się podczas wystawy kończącej projekt.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017”.

Realizacja projektu jest częścią obchodów Stulecia Awangardy w Polsce.

 

Program:

Warsztat literacki

Chcemy zachęcić młodzież do budowania zdecydowanego komunikatu językowego wobec rzeczywistości, a nie tylko tagowania już istniejących tekstów. Tym samym, pytamy o współczesny i kulturotwórczy potencjał grupy oraz możliwości stworzenia jej wspólnego języka i krytycznego spojrzenia. Zachęcając nastolatków do tworzenia manifestów, chcemy otworzyć przestrzeń do rozmowy o otaczającej ich rzeczywistości, na kształt której – jako pełnoletni obywatele – będą mieli prawo wpływać.

 

30 września (sobota), godz. 10.00-16.00

1 października (niedziela), godz. 13.00-18.00

Prow. Łukasz Orbitowski

 

Warsztat litery

Anatomia litery – czy zastanawiamy się, jak wyglądają litery, co manifestują swoim wyglądem, czy mogą oznaczać stany emocjonalne, pogody, odnosić do konkretnych postaci historycznych? Podczas warsztatów z projektowania fontów przyjrzymy się krainie liter, które bezrefleksyjnie wybieramy na klawiszach komputerów i telefonów.

 

8 października (niedziela), godz. 13.30-17.30

9 października (poniedziałek), godzina do ustalenia z grupą

Prow. Szymon Sznajder

 

Warsztat projektowania – TypoPolo

Warsztaty z typografii zostaną poprowadzone w kontekście amatorskich projektów szyldów i reklam obecnych w przestrzeni miejskiej. Ta forma języka wizualnego silnie rości sobie prawa do kreowania otaczającej nas przestrzeni. Jednocześnie stawia pytania  „ o zgubioną niedbale powojenną tradycję literniczą, o etos rzemieślnika-projektanta, o realną użyteczność dizajnerów na rzecz lokalnej społeczności oraz o to, czyj język wizualny i gust estetyczny rządzi w przestrzeni publicznej”.

 

14 października (sobota), godz. 10.00-15.00

15 października (niedziela), godz. 10.00-15.00

Prow. Jakub Hakobo Stępień

 

Warsztat rzeźby kinetycznej

Słowa w ruch! Związki dźwięku i ruchu nigdy nie były tak wielorakie jak w literaturze awangardowej. Nigdy wcześniej nie mówiono o „tekstach huśtawkach, wahadłach czy karuzelach”. Czy to oznacza, że w słowie kryje się przestrzenny potencjał bliski rzeźbie czy kinetycznej konstrukcji?

 

20 października (piątek), godz. 15.00-18.00

21 października (sobota), godz. 10.00-14.00

22 października (niedziela), godz. 13.30-16.30

Prow. Piotr Jędrzejewski

 

Warsztat poezji wizualnej

Więcej niż słowa? Czerpiąc ze stworzonej przez literacką awangardę poezji konkretnej i poezji wizualnej, uczestnicy warsztatów spróbują spojrzeć na swoje manifesty już nie tylko przez pryzmat literackich zabaw czy układu tekstu, ale fuzję poezji i sztuk wizualnych. Zastanowią się czy znaczenie słów, zapisane w nich rymy i rytmy mogą wchodzić w korespondencję z elementem z innego porządku (przyrody, techniki, nauki), czy poprzez wprowadzanie „ciał obcych” (nieliter) możliwe jest poszerzenie granic tekstu literackiego.

 

28 października (sobota), godz. 10.00-15.00

29 października (niedziela), godz. 14.00-18.00

Prow. Maria Cyranowicz

 

Warsztat dźwiękowy

Czy możliwym jest przejście od zapisanej kartki papieru w sferę akustyczną, ku dźwiękowym walorom tekstu literackiego? Czy taki gest polegałby wyłącznie na akustycznej artykulacji utworu pisanego? Czy można poszerzyć go o dźwięki parków, konkretnych ulic, klatek schodowych, tworząc coś w rodzaju manifestu dźwiękowego miejsc, do których odsyłają słowa?

 

3 listopada (piątek), godz. 17.00

4 listopada (sobota), godz. 10.00

5 listopada (niedziela), godz. 13.00

Prow. Marcin Dymiter

 

Część warsztatów odbywać się będzie w przestrzeni miejskiej.

Czas trwania warsztatu zależy od jego specyfiki i może ulec zmianie.

Zapisy na cykl warsztatów w ramach projektu pod nr tel.: 42 636 66 90.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 


newsletter