O Festiwalu

Obywatelki i obywatele!

Ogłaszamy, że w dniach 11-17 czerwca 2023 r. ukonstytuuje się jeden z największych przeglądów sztuki współczesnej dla dzieci, młodzieży i ich najbliższych w Polsce, czyli…

XI Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela. W ramach drugiej części naszego dwuletniego planu zrealizujemy pokazy spektakli, działania performatywne, warsztaty edukacyjne oraz liczne imprezy towarzyszące. Hasło przewodnie Festiwalu to wciąż: PODAJ CEGŁĘ!.

W związku ze zmianą siedziby Teatru chcemy nadal doskonalić z Wami umiejętność budowania:

– mostów i porozumień,

– nowych domów i dobrych miejsc,

– siły i poczucia własnej wartości,

– braterskich relacji i komunikacji,

– wspólnych dróg i bliskich narracji.

Towarzyszki i towarzysze! Nie bądźcie bumelantami, razem przekroczmy nowe normy!

PROGRAM FESTIWALU

Andrzej Pągowski