PRACA DLA MIEJSCA

„Praca dla miejsca” jest próbą nawiązania dialogu – wejścia w intymną relację ze starą, opuszczoną fabryką przy ulicy Sienkiewicza 75/77. To pierwszy etap projektu, którego finałem będzie artystyczna publikacja na temat przestrzeni, w której w przyszłości znajdzie się nowa siedziba Teatru Pinokio w Łodzi rozszerzona o formułę Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży.

Taka przestrzeń przechowuje w sobie liczne historie i tajemnice ukryte w strukturach ścian, rysach, zagłębieniach przedmiotów. Miejsce, przechodzące z rąk do rąk, naznaczone zostaje kolejnymi śladami: wyrwy w murze, dosztukowana wykładzina przykrywająca wydeptane linie poprzedników, kolejne warstwy farby, przedzielone pomieszczenie, wyślizgana w jednym miejscu poręcz schodów – to wszystko nakreśla mapę ruchu przebywających w fabryce ludzi.

Każda ingerencja ma swoją historię, którą odbudujemy na nowo. Wspólnie z uczestnikami warsztatów stworzymy mikro narracje, cykl opowieści układający się w jeden głos budynku. Całość zamknie instalacja teatralna, pozwalająca widzom lepiej poznać historię miejsca.

Tygodniowe działania w dawnej fabryce „Wigencja” spróbują uporządkować chaos, jaki wdarł się w nią wraz z opuszczeniem przez ostatnich właścicieli. Przywołać duchy miejsca, ale i otworzyć je na nowe działania, które nadejdą wraz z Teatrem Pinokio.

„Praca dla miejsca” jest działaniem inicjującym projekt poświęcony historii i pamięci miejsca, które będzie stanowić nową siedzibę Teatru Pinokio. Kolejnym z podjętych kroków jest akcja „Pamięć miejsca” realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Topografie. Zebranie i opracowanie materiałów archiwalnych oraz wywiady narracyjne przeprowadzane z osobami bezpośrednio związanymi z przestrzenią ul. Sienkiewicza 75/77 będą (wraz z dokumentacją „Pracy dla miejsca”) stanowić trzon planowanej publikacji artystycznej, która będzie powstawać przy współudziale dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu

LUDOMIR FRANCZAK
artysta wizualny, reżyser teatralny, kurator. Zajmuje się problemem pamięci i tożsamości. Za pomocą działań intermedialnych buduje złożone projekty wykorzystując zarówno sztuki wizualne, jak i historię, czy literaturę. Jest autorem wydawnictw artystycznych.

MAGDALENA FRANCZAK
z wykształcenia malarka w działaniach -artystka interdyscyplinarna, posługująca się różnymi mediami w zależności od potrzeby realizowanego projektu (malarstwo, rysunek, fotografia, performance). Członkini polsko-niemieckiej grupy AOUA (Academy of Ugly Arts). Bada proces pamięci i wyobrażeń, odczarowuje lęki i strachy.

 


newsletter