var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » WOŁANIE MIASTA
 

WOŁANIE MIASTA

Projekt „Wołanie miasta” jest kontynuacją projektu „Tu mówi miasto” realizowanego przez Teatr Pinokio w Łodzi w 2014 roku. „Defekt niepamięci”, który stanowi swoistą diagnozę projektu „Tu mówi miasto” jest dla nas pretekstem i koniecznością do podjęcia kolejnych działań z mieszkańcami Łodzi. W tegorocznej edycji projektu chcemy pokazać słowo jako budulec relacji, jako środek do wyjaśniania zdarzeń. Tekst dramatyczny, który powstał w oparciu o historie mieszkańców Łodzi okazał się doskonałym materiałem do działań teatralnych. Performatywne czytanie tekstu, które zakończyło projekt było jednocześnie próbą spektaklu, który powstanie w ramach projektu „Wołanie miasta”. Spektakl poprzedzony cyklem warsztatów z mieszkańcami Łodzi zaprezentowaliśmy w łódzkich dzielnicach.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu.


newsletter