O Festiwalu

English version below.

Po raz siódmy rozkręcamy naszą Teatralną Karuzelę. Od siedmiu lat kręcimy się wokół najciekawszych wydarzeń i zjawisk w sztuce współczesnej dla dzieci i młodzieży, powstałych w Polsce i Europie. Każdego roku pytamy o najważniejsze sprawy z jakimi mierzą się dzieci i dorośli, szukamy dla nich wspólnego mianownika – ważnego i aktualnego tematu do dyskusji. Nie inaczej jest i tym razem.

Hasłem przewodnim VII edycji festiwalu uczyniliśmy pytanie – „Kto ty jesteś?”. Chyba każdy, duży czy mały, potrafi przytoczyć napisaną na nie ponad 100 lat temu przez Władysława Bełzę odpowiedź, a wielu z łatwością wyrecytuje cały „Katechizm polskiego dziecka”. I tu mówimy  – STOP! Spróbujmy razem – dzieci, rodzice, dziadkowie, nauczyciele i każdy, kto zechce – odczarować zadane w wierszu pytania i wyjść poza schematyczne odpowiedzi.  Przyjrzyjmy się uważnie samym sobie: kim jestem?, co mówią o mnie symbole i znaki, z którymi się identyfikuję?. Rozejrzyjmy się dookoła: co znaczy dla mnie miejsce, w którym mieszkam – ulica, osiedle, miasto, kraj, kontynent, planeta?. Zastanówmy się: czy  mam wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość?, czym jest dla mnie wolność? i jak mogę o nią walczyć?. Czy mój krytyczny stosunek do rzeczywistości oznacza, że nie jestem jej przychylny? Porozmawiajmy o tożsamości i relacjach międzyludzkich, o współczesnym patriotyzmie i przywiązaniu do miejsca, o tradycji i o otwartości na to, co inne i nowe, o historii, teraźniejszości i przyszłości, przecież to ona jest największa zagadką i wyzwaniem.

Odetnijmy od pytań odpowiedzi, niech każdy dopisze je sam, porozmawiajmy o tym. My postaramy się stworzyć dla tej rozmowy właściwą przestrzeń, wpisując proponowane w ramach Festiwalu działania artystyczne i edukacyjne w ogólnopolską dyskusję na temat roli twórców awangardowych, toczącą się w związku z obchodami Stulecia Awangardy.

Do zobaczenia!

Festiwal jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Patroni medialni:

Radio Łódź, TVP3 oddział Łódź, e-teatr.pl, miastodzieci.pl, Magazyn dla Dzieci i Rodziców „Fika”

Partnerzy:

Poleski Ośrodek Sztuki, Teatr Szwalnia, Teatr V6, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, Zielona Łódź, Fundacja Transformacja, Kino w Trampkach, Lokal, Tubajka, Lody na Kole, Pan Rowerski

ENG

It is the seventh time when the Theatrical Carousel starts to spin. For seven years we have been revolving around the most interesting Polish, as well as European events and phenomena concerning the contemporary art for children and youth. Every year we pose questions about the most crucial issues which children and adults have to face, we look for a common denominator for them – an important and up-to-date subject for a discussion. And this year we do the same.

The theme of the 7th edition of the festival is the question “Who are you?” (“Kto ty jesteś?”).
It is safe to assume that every Pole, young or old, can recite the answer to that question or even the whole poem – “Polish Child’s Confession of Faith” (“Katechizm polskiego dziecka”) by Władysław Bełza, written over 100 years ago, starts with the question “Who are you?” (“Kto ty jesteś?”). And at this point we have to say: STOP! Let’s try to analyse the question from the poem together – children, parents, grandparents, teachers, everyone who wants to – and start thinking beyond the schematic answers.  Let us look closely at ourselves: Who am I? What do the symbols with which I identify say about me? Let us look around: How important for me is the place where I live – a street, district, city, country, continent, planet? Let us think: Do I have any influence on the surrounding reality? What is freedom to me? And how can I fight for it? Does my critical attitude towards the reality mean I am not well-affected? Let us talk about the identity and human relations, about the modern-day patriotism and being attached to a place, about the tradition and being open to the other and the new, about history, the present day and the future, which is the greatest mystery and challenge.

Let’s cut off the answers from the questions – everyone can reply on their own and let us talk about this. We will provide a proper space for this conversation, inscribing the proposed during the Festival artistic and educational activities into a nationwide discussion about the role of the avant-garde artists – a discussion which takes place in relation to the celebration of 100 Years of the Avant-garde in Poland.

See you there!

 


newsletter