WŁĄCZ TEATR – BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ

Teatr Pinokio zaprasza Cię do podróży!

Kogo?

Ciebie – nauczycielkę i nauczyciela, wychowawczynię i wychowawcę, pedagożkę i pedagoga szkolnego,  studentkę i studenta kierunku pedagogicznego, niezależną animatorkę i animatora. Wszystkich, którzy w teatrze widzą inspirację do rozmów z dziećmi i młodzieżą.

Gdzie?

To podróż po spektaklach Teatru Pinokio, ale i po największym tekście, jaki przychodzi nam czytać z dziećmi i młodzieżą – świecie.

Po co?

Wspólnie obejrzymy trzy najnowsze spektakle Teatru Pinokio oraz spotkamy się na trzech warsztatach prowadzonych przez specjalistki z zakresu psychologii (Ewa Reimschussel), filozofii i edukacji seksualnej (Anna Jurek) oraz pedagogiki twórczości (Monika Just).  Będziemy rozwijać swoje kompetencje, rozmawiać o tym, JAK dany spektakl wykorzystać do rozmów z uczniami i podopiecznymi oraz wspólnie testować narzędzia, które możemy wykorzystać w codziennej pracy. Wszystko po to, aby wypracować wspólnie kolejny „Bagaż doświadczeń” – publikację  dostępną dla wszystkich osób związanych z edukacją.

Wskazówki?

Jeśli to możliwe zrezygnuj ze szkolnych przyzwyczajeń. Zgłoś się do nas, by spojrzeć z innej strony na swój warsztat pracy i odkryć możliwości, jakie daje teatr. Wspólnie poszukamy nowych dróg i ścieżek, które potem możemy wskazać innym. Bądź odkrywcą, by móc być przewodnikiem!

 

Projekt „Włącz teatr – Bagaż doświadczeń” obejmuje bezpłatne uczestnictwo w cyklu trzech spotkań: 11 marca, 18 marca i 22 kwietnia. Każde ze spotkań to wspólne oglądanie danego spektaklu, zajęcia warsztatowe i rozmowa – dyskusja o przedstawieniu. Projekt „Włącz teatr!” adresowany jest do osób związanych z edukacją (nauczycieli, wychowawców i pedagogów), studentów kierunków pedagogicznych i animatorów kultury. Zgłoszenie się do projektu oznacza zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach w harmonogramie działań.

 

Wszystkich chętnych prosimy o nadesłanie uzupełnionej ankiety zgłoszeniowej – BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ II ankieta – do dnia 28 lutego 2018r na adres: a.mrozinska@teatrpinokio.pl.

Ilość miejsc ograniczona, organizator – Teatr Pinokio – zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w projekcie w chwili wyczerpania miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia „Włącz Teatr – Bagaż doświadczeń” oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.