Włącz Teatr w Pinokiu

“Włącz teatr” polega na stworzeniu platformy systemowego wsparcia i  podnoszenia kompetencji  nauczycieli/pedagogów w obszarze edukacji teatralnej. W ramach projektu  grupa 15 uczestników weźmie udział w rocznym cyklu spotkań warsztatowych z artystami i pedagogami  teatru oraz warsztatów z psychologami, następnie podejmie próbę wykorzystania poznanych narzędzi  w działaniu ze swoimi wychowankami. Dodatkowo w trakcie trwania projektu uruchomiony zostanie  konsultacyjny dyżur teatralny oraz odbywać się będzie badanie potrzeb grupy docelowej.  Efekty spotkań warsztatowych oraz wnioski z badań oraz z wymiany doświadczeń między nauczycielami,  znajdą się w publikacji wieńczącej projekt. Uruchamianie refleksji uczestników poprzez
samodzielne użycie przez nich żywego języka teatru pozwoli zdobyć konkretne umiejętności oraz w świadomy i  w twórczy sposób wprowadzić młodych widzów w świat teatru. Przyczyni się także do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych, niezbędnych w pracy pedagoga i wychowawcy.

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru (SPT) powstało w 2010 r. w wyniku spotkania pedagogów teatru zajmujących się praktyczną edukacją teatralną w różnych miejscach – w teatrach, szkołach, uczelniach wyższych, domach kultury oraz w przestrzeniach niezależnych. SPT wyłoniło się z projektu TISZ ANEX, zorganizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie – projektu wspierającego ideę i poszerzającego umiejętności z zakresu pedagogiki teatru.
Stowarzyszenie promuje ideę pedagogiki teatru, realizując jej założenia w praktyce i budując na rozmaite sposoby przestrzeń współpracy pomiędzy artystami a widownią, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów i szkół. Wspieramy artystów teatru pracujących z amatorami oraz nauczycieli prowadzących grupy teatralne. Prowadzimy warsztaty wprowadzające do przedstawień lub pogłębiające tematykę spektakli, stwarzając ramy do spotkania, które pozwala na twórczą, nieskrępowaną wypowiedź wszystkich uczestników, jednocześnie skłaniając ich do podjęcia refleksji na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz do autorefleksji.
Nasze najważniejsze projekty:
„Kierunek: Teatr!” (warsztaty do spektakli dla młodzieży z małych miejscowości);
„Teatralne Spięcie” (budowanie współpracy między teatrami a lokalnymi szkołami);
„Teatr. CTRL +V” (warsztaty do spektakli dla nauczycieli i gimnazjalistów w małych miejscowościach);
„Forum Pedagogów Teatru” (spotkanie osób zainteresowanych rozwojem zawodowym).
SPT podejmuje współpracę z teatrami, prowadząc warsztaty do spektakli i realizując różne formy działań edukacyjnych. Współpracowaliśmy z TR Warszawa, Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera”, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Dramatycznym w Warszawie.
Siedzibą SPT jest LUB/LAB – miejsce praktycznej edukacji teatralnej w Warszawie.