var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » 85000 złotych na projekt „Wizja/Gruzja”!
 

85000 złotych na projekt „Wizja/Gruzja”!

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy 85000 zł dotacji na realizację projektu „Wizja/Gruzja” w ramach programu Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa”.

Projekt artystyczno-edukacyjny „Wizja/Gruzja”, który będzie realizowany przez Teatr Pinokio w Tbilisi ma na celu promowanie polskiego teatru za granicą i kreowanie wizerunku Polski jako interesującego, nowoczesnego kraju, poprzez popularyzację teatru wyrastającego w nurcie wizualnym, obejmującym doświadczenia teatru lalek i teatru tańca, adresowanego do odbiorców na każdym etapie rozwoju: od odbiorcy teatru inicjacyjnego (0-3 lat) aż po odbiorcę dorosłego. Pozwoli to na poszerzanie wiedzy o polskim teatrze, zaprezentowanie jego najnowszych odkryć i doświadczeń w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży oraz wymianę doświadczeń, inspiracji z artystami teatru wizualnego z zagranicy. W ramach zadania podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Tbilisi zaprezentowane zostaną spektakle „Tuliluli” oraz ”Wielkie pytanie”, a razem ze współorganizatorem zadania – Teatrem Nodar Dumbadze – przeprowadzone zostaną warsztaty narracji wizualnej („oddychającego papieru” i „poezji przedmiotu”) dla profesjonalnych twórców związanych ze sztukami wizualnymi, warsztaty choreograficzne oraz z improwizacji aktorskiej dla profesjonalnych aktorów.

Czas realizacji: styczeń – wrzesień 2018


newsletter