var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » CZY SŁOWA I OBRAZY MOGĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT? – WARSZTAT LITERACKI
 

CZY SŁOWA I OBRAZY MOGĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT? – WARSZTAT LITERACKI

Spotkanie z  książką „Cztery zwykłe miski” (tekst i ilustracje: Iwona Chmielewska, wydawnictwo Format) stanie się okazją do przyjrzenia problemowi sprawiedliwości społecznej i jednostkowej odpowiedzialności. Książka, która powstała z odpadów i starych, niepotrzebnych bibliotecznych zbiorów stanie się też punktem wyjścia do postawienia istotnego pytania „co to znaczy ZA DUŻO” we współczesnym świecie…  Działania plastyczne nawiązujące do książki staną się obrazem „społecznie zaangażowanym” nawołującym do refleksji nad podziałem i ochroną dóbr (także naturalnych).

Park Sienkiewicza

Warsztat dla dzieci w wieku 6-10 lat. Prowadzenie: Anna Mrozińska-Szmajda.


newsletter