CZY SŁOWA I OBRAZY MOGĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT? – WARSZTAT LITERACKI

Spotkanie z  książką „Cztery zwykłe miski” (tekst i ilustracje: Iwona Chmielewska, wydawnictwo Format) stanie się okazją do przyjrzenia problemowi sprawiedliwości społecznej i jednostkowej odpowiedzialności. Książka, która powstała z odpadów i starych, niepotrzebnych bibliotecznych zbiorów stanie się też punktem wyjścia do postawienia istotnego pytania „co to znaczy ZA DUŻO” we współczesnym świecie…  Działania plastyczne nawiązujące do książki staną się obrazem „społecznie zaangażowanym” nawołującym do refleksji nad podziałem i ochroną dóbr (także naturalnych).

Park Sienkiewicza

Warsztat dla dzieci w wieku 6-10 lat. Prowadzenie: Anna Mrozińska-Szmajda.