Dokąd mogę? Dokąd mi wolno? – warsztat

Podczas warsztatów ruchowo – performatywnych będziemy poszukiwać różnego rodzaju granic „wolności ciała”. Zaczniemy od tropienia swobody w ruchu, integracji i współdziałania z innymi. Z takim przygotowaniem jako grupa spróbujemy stworzyć przyjazne środowisko do eksploracji naszych możliwości fizycznych jako jednostka oraz zespołowych jako grupa. Twórcze działanie posłuży nam jako pretekst do przekroczenia własnych granic, przede wszystkim tych które związane są z zaufaniem i oceną własnych możliwości.

prowadzenie: Lama Krystyna Szydłowska

2 czerwca, niedziela, godz. 13.00-14.30 (dla uczestników 4+ / Republika Dzieci, Park Źródliska I)

Obowiązują zapisy: rezerwacje@teatrpinokio.pl