var CherryJsCore = {}; ( function( $ ) { 'use strict'; CherryJsCore = { name: 'Cherry Js Core', version: '1.0.0', author: 'Cherry Team', variable: { $document: $( document ), $window: $( window ), browser: $.browser, browser_supported: true, security: window.cherry_ajax, loaded_assets: { script: window.wp_load_script, style: window.wp_load_style }, ui_auto_init: ( 'true' === window.ui_init_object.auto_init ) ? true : false, ui_auto_target: window.ui_init_object.targets }, status: { on_load: false, is_ready: false }, init: function(){ CherryJsCore.set_variable(); $( document ).on( 'ready', CherryJsCore.ready ); $( window ).on( 'load', CherryJsCore.load ); }, set_variable: function() { //Set variable browser_supported CherryJsCore.variable.browser_supported = ( function (){ var uset_browser = CherryJsCore.variable.browser, not_supported = { 'msie': [8] }; for ( var browser in not_supported ) { if( uset_browser.browser !== 'undefined' ){ for ( var version in not_supp

Class Cherry_Js_Core not exist!

Teatr Pinokio » Karnet Stałego Widza
 

Karnet Stałego Widza

Karnet Stałego Widza upoważnia do wejścia na 4 spektakle weekendowe lub popołudniowe z repertuaru Teatru PINOKIO w Łodzi.

Cena karnetu indywidualnego: 60zł

Karnet Stałego Widza jest ważny w jednym sezonie artystycznym. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny sezon artystyczny.

Karnet Stałego Widza jest imienny i do każdego Karnetu jest przypisany kod generowany przez system sprzedaży biletów Ekobilet, który należy podać przy wykupywaniu biletów wyłącznie w Kasie Teatru

 

Karnet Stałego Widza można wykupić w Kasie Teatru bądź on-lnie na stronie www.ekobilet.pl

Posiadacz Karnetu Stałego Widza proszony jest o potwierdzenie rezerwacji miejsc telefonicznie (42 636 66 90) lub mailowo ( bilety@teatrpinokio.pl ) co najmniej tydzień przed datą wydarzenia, na które planuje się wybrać i odebranie rezerwacji najpóźniej pół godziny przed spektaklem na spektakle grane na Dużej Scenie bądź tydzień przed spektaklem na spektakle grane na Małej Scenie. Nieodebrana w odpowiednim terminie rezerwacja będzie anulowana. Karnet nie dotyczy premier, spektakli gościnnych i zamkniętych.

 

karnet stałego widza

newsletter